Aa.s kunstutdannelse ble avbrutt, antagelig som følge av farens død i 1846. Familien bosatte seg i Kbh. i 1848, der Aa. tok et lærerinnekurs og livnærte seg de følgende år som privatlærer i Sverige og Danmark. Under det lange studieoppholdet i Paris fra 1859 studerte hun portrett- og genremaleri og stilte i følgende år en del ut i Norge og på internasjonale utstillinger. Særlig suksess hadde hun med portrettet av den svenske sangerinnen Kristina Nilsson (1865), stilt ut på Salonen samme år og på den nordiske utstillingen i Sthm. året etter. Aa. malte lite under oppholdet i Bergen 1865 - 71 pga.dårlig økonomi. Fra 1871 bodde hun fast i utlandet og arbeidet dels som lærer, dels som maler. Den senere fase av hennes kunstneriske produksjon ser ut til å ha vært dominert av dyremaleri, især hester, en genre hun skal ha tatt opp under oppholdet i Polen i slutten av 1870-årene.