Faktaboks

Marie Aarestrup
Født
27. mai 1826, Flekkefjord
Død
9. juni 1919, Paris

Aa.s kunstutdannelse ble avbrutt, antagelig som følge av farens død i 1846. Familien bosatte seg i Kbh. i 1848, der Aa. tok et lærerinnekurs og livnærte seg de følgende år som privatlærer i Sverige og Danmark. Under det lange studieoppholdet i Paris fra 1859 studerte hun portrett- og genremaleri og stilte i følgende år en del ut i Norge og på internasjonale utstillinger. Særlig suksess hadde hun med portrettet av den svenske sangerinnen Kristina Nilsson (1865), stilt ut på Salonen samme år og på den nordiske utstillingen i Sthm. året etter. Aa. malte lite under oppholdet i Bergen 1865 - 71 pga.dårlig økonomi. Fra 1871 bodde hun fast i utlandet og arbeidet dels som lærer, dels som maler. Den senere fase av hennes kunstneriske produksjon ser ut til å ha vært dominert av dyremaleri, især hester, en genre hun skal ha tatt opp under oppholdet i Polen i slutten av 1870-årene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Sara Haasted
 • Peter Nicolai Aarestrup, sorenskriver

Utdannelse

 • Elev av Hans L. Reusch, Bergen før 1843
 • I Kbh. 1843 - 44
 • Elev av Ange Tissier, Paris 1859 - 63
 • Elev av Benjamin Vautier, Düsseldorf, 1863 (6 mndr.)
 • Studier i Paris 1865

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestip. 1863
 • Bosatt i Danmark fra 1848 - ca. 1851
 • Sverige ca. 1851 - 54
 • Paris og Düsseldorf 1859 - 65
 • Bergen 1865 - 71, deretter fast i utlandet, bl.a. England og Polen
 • Fast i Paris fra 1890-årene

Priser, premier og utmerkelser

 • Aa. oppgir selv at hun fikk en sølvmedalje på en utst. i Paris 1902

Utstillinger

{:Gruppe=>"Gruppeutstillinger", :Kollektiv=>"Kollektivutstillinger", :Separat=>"Separatutstillinger"}

 • Høstutst., 1886
 • Nordisk utst., 1861
 • Nordisk utst., 1866
 • Salonen, 1865
 • Verdensutst. i Paris, 1878
 • Fiskeriutst. i London, 1883

Faktaboks

Marie Aarestrup