J. har illustrert en rekke barnebøker, skolebøker og diktsamlinger. Flere av barnebøkene er blitt til i samarbeid med hennes mann, forfatteren Ola J., bl.a. Singeling for rare ting (1961), med sprudlende barnlige tegninger. Likeledes Humle Brumle (1962), hvor illustrasjonene snor seg om teksten eller fyker med flott diagonalvirkning over det dobbelte oppslaget. Ingebrigt Davik: Det hendte i Taremareby (1960) har hennes dekorative tegninger i oransje og svart. Hans Vind i mitt segl (1964) har hun gitt et elegant bokbind, hvor det rent rytmiske linjespill er i overensstemmelse med bokens karakter. Hennes humor kan ha en tendens til overdrivelse og nærme seg det groteske og karikerte. J.s teknikk spenner fra strektegninger til flerfargetrykk. Virtuost behersker hun også det koloristiske spill mellom svart og en eller to tilleggsfarger og utnytter kontrasten mellom kritt- og tusjteknikk.