M. tok borgerskap som billedhugger i Christiania i 1760. I 1773 forgylte han Johan Armsens praktstoler i Vår Frelsers kirke, og i den anledning uttalte Magistraten at han er den eneste som kan forgylle slikt arbeide. I Intelligenssedlene (1782, no. 22.) averterte M. nattbordspeil etter moderne arbeide med ekte polert forgylning. I 1785 fikk han utbetalinger på Bærums jernverk for diverse arbeide, bl.a. for arbeide på kakkelovnsformer. Det dreier seg trolig om "Vase-ovnen" i louis-seize-stil i en eller to etasjer. Den har svungen topp med en antikk vase i rundskulptur. Vasen er også brukt som motiv i relieff på kassen. Ovnen ble uhyre populær. Den kjennes i mange eksemplarer i Danmark og Norge, og ble avertert i verkets kataloger for 1798 og 1833. I 1786 tok M. borgerskap som vertshusholder og spekhøker i Christiania og forsvant dermed ut av norsk kunstindustris historie.