M. tok borgerskap som billedhugger i Christiania i 1760. I 1773 forgylte han Johan Armsens praktstoler i Vår Frelsers kirke, og i den anledning uttalte Magistraten at han er den eneste som kan forgylle slikt arbeide. I Intelligenssedlene (1782, no. 22.) averterte M. nattbordspeil etter moderne arbeide med ekte polert forgylning. I 1785 fikk han utbetalinger på Bærums jernverk for diverse arbeide, bl.a. for arbeide på kakkelovnsformer. Det dreier seg trolig om "Vase-ovnen" i louis-seize-stil i en eller to etasjer. Den har svungen topp med en antikk vase i rundskulptur. Vasen er også brukt som motiv i relieff på kassen. Ovnen ble uhyre populær. Den kjennes i mange eksemplarer i Danmark og Norge, og ble avertert i verkets kataloger for 1798 og 1833. I 1786 tok M. borgerskap som vertshusholder og spekhøker i Christiania og forsvant dermed ut av norsk kunstindustris historie.

Litteratur

  • Berg, A., Rokokkoens stolmakere i Christiania, Kunstindustrimuseet i Oslo årbok, 1928-1929, s. 37
  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bind 1 katalog nr. 180, bind 2 s. 82 og 84 (ill.)
  • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bind 3, s. 273–74