S. debuterte i UKS i 1959 som nonfigurativ maler med hovedvekten på fargens stofflighet og struktur. Han har deltatt på Høstutst. med grafikk til 1965, etter dette med skulpturarbeider i jern og kobber.