Faktaboks

Jan Sæther
Sæther, Jan Isak
Født
18. mars 1944, Oslo
Død
11. januar 2018

S. debuterte som en av kretsen rundt Odd Nerdrum. Han malte portretter, figurkomposisjoner og enkelte landskaper. S. behandlet vår tids mennesker med barokkens dramatiske formspråk. Alvorlige, litt stirrende ansikter mot mørk bakgrunn ble modellert fram ved sterke lysinnfall. Portrettlikheten var omhyggelig gjort rede for og bildene teknisk dyktig utført. På Høstutstillingen 1972 hadde S. debutert med et Hode (betong). Etter at han slo seg ned i Los Angeles arbeidet han i noen år bare med skulptur, hvor han tematisk konsentrerte seg om motiver med erotisk-mytisk innhold. De siste årene har han igjen arbeidet med malerier i til dels store format. Han har holdt fast ved et figurativt formspråk, men bildene er klarere belyst og mer realistisk malt. Mennesket er fremdeles i fokus, men maleriene er nå preget av enkelte symbolske og surrealistiske innslag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Laura Wilhelmine Pedersen
 • Per Sæther

Gift med

 • Liv Barbara Lee Anderson
 • Barbara Bookston

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Malibu, California

Utdannelse

 • SHKS under Olav Mosebekk, Gert Jynge og Ivar Bell 1963-65
 • Kunstak. under Reidar Aulie 1965-67 og Per Palle Storm 1968-71
 • Elev av Rolf Schønfeld og Oddmund Raudberget, Oslo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Inger og Edvard Munchs leg.
 • Bosatt i USA fra 1973

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstanmelder i Morgenbl. 1972-73
 • Egen kunstskole i Venice, Los Angeles fra 1976
 • Stemmerett BKS
 • Medlem UKS
 • NBF
 • LNM, varaformann 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG
 • Drammens Kunstfor. FG.
 • NKR
 • Universitetet i Oslo
 • Det Norske Videnskaps-Akademi.

Utstillinger

Gruppeutstillinger

 • Romantik, 1970
 • Romatik. Realisme, 1971

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1979
 • Vårutst., 1966-1967
 • Antikke og moderne portretter, 1980
 • Skandinavia i dag, 1983

Portretter

 • Selvportrett vist Oslo Kunstfor. 1971