S. debuterte som en av kretsen rundt Odd Nerdrum. Han malte portretter, figurkomposisjoner og enkelte landskaper. S. behandlet vår tids mennesker med barokkens dramatiske formspråk. Alvorlige, litt stirrende ansikter mot mørk bakgrunn ble modellert fram ved sterke lysinnfall. Portrettlikheten var omhyggelig gjort rede for og bildene teknisk dyktig utført. På Høstutstillingen 1972 hadde S. debutert med et Hode (betong). Etter at han slo seg ned i Los Angeles arbeidet han i noen år bare med skulptur, hvor han tematisk konsentrerte seg om motiver med erotisk-mytisk innhold. De siste årene har han igjen arbeidet med malerier i til dels store format. Han har holdt fast ved et figurativt formspråk, men bildene er klarere belyst og mer realistisk malt. Mennesket er fremdeles i fokus, men maleriene er nå preget av enkelte symbolske og surrealistiske innslag.