Liv og virksomhet

S. debuterte som en av kretsen rundt Odd Nerdrum. Han malte portretter, figurkomposisjoner og enkelte landskaper. S. behandlet vår tids mennesker med barokkens dramatiske formspråk. Alvorlige, litt stirrende ansikter mot mørk bakgrunn ble modellert fram ved sterke lysinnfall. Portrettlikheten var omhyggelig gjort rede for og bildene teknisk dyktig utført. På Høstutstillingen 1972 hadde S. debutert med et Hode (betong). Etter at han slo seg ned i Los Angeles arbeidet han i noen år bare med skulptur, hvor han tematisk konsentrerte seg om motiver med erotisk-mytisk innhold. De siste årene har han igjen arbeidet med malerier i til dels store format. Han har holdt fast ved et figurativt formspråk, men bildene er klarere belyst og mer realistisk malt. Mennesket er fremdeles i fokus, men maleriene er nå preget av enkelte symbolske og surrealistiske innslag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Laura Wilhelmine Pedersen
 • Per Sæther

Gift med

 • Liv Barbara Lee Anderson
 • Barbara Bookston

Bosatt (pr 1982-1986)

Malibu, California.

Utdannelse

SHKS under Olav Mosebekk, Gert Jynge og Ivar Bell 1963-65; Kunstak. under Reidar Aulie 1965-67 og Per Palle Storm 1968-71; Elev av Rolf Schønfeld og Oddmund Raudberget, Oslo.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Inger og Edvard Munchs leg.; Bosatt i USA fra 1973.

Stillinger, medlemskap og verv

Kunstanmelder i Morgenbl. 1972-73; Egen kunstskole i Venice, Los Angeles fra 1976; Stemmerett BKS; Medlem UKS; NBF; LNM, varaformann 1973.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG
 • Drammens Kunstfor. FG.
 • NKR
 • Universitetet i Oslo
 • Det Norske Videnskaps-Akademi.

Utstillinger

Gruppeutstillinger

 • Romantik, 1970
 • Romatik. Realisme, 1971

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1974
 • Høstutstillingen, 1979
 • Vårutst., 1966-1967
 • Antikke og moderne portretter, 1980
 • Skandinavia i dag, 1983

Portretter

 • Selvportrett vist Oslo Kunstfor. 1971