Andre opplysninger

  • Malte bl.a. et bilde av biskop Deichmann på veggen i myntmester Meyers stue.

Litteratur

  • Historisk Tidskrift, 2. Rekke, bd. 2, s. 157
  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 107