B. er medinnehaver av verkstedutsalget ANING, design og vev.