K. arbeidet som teknisk tegner ved Stord Verft til 1975. Siden har han vært kunstner på heltid. På de første utstillingene viste han bare tegninger, og formspråket var naturalistisk. Han oppnådde romvirkning og atmosfære ved oppdeling av flaten i forskjellige strekretninger og bevisste kontraster i strektettheten. Motivene var hav og land og miljøet på Sunnhordland. I 1980 viste han også grafikk. Motivkretsen hadde da utvidet seg til å omfatte politiske emner, økologiske problemer og opplevelser og inntrykk fra nærmiljøet. Enkelte bilder var nonfigurative og abstrakte.