Etter endt utdannelse etablerte I. seg som privatpraktiserende arkitekt i Stavanger og tegnet både privatboliger, forretningsbygg, skoler og andre offentlige bygninger. Han drev også med ombygging av eldre hus. I 1930-årene var hans formspråk funksjonalistisk, f.eks. Hetland meieri Sverdrups gt. 31 (1938), og hans senere stil er også renlinjet og usmykket. I 1965 flyttet han til Namsos som bygningssjef.