S. ville opprinnelig bli landskapsmaler, men som elev av Carl F. Sørensen i København ble marinemaleriet hans spesialitet. Sammen med sin lærer malte han Kong Christian 9. på vej til Island ombord fregatten Jylland (1872, olje, 155 x 230, sign. C. F. Sørensen og Edv. Skari). S. bosatte seg i Christiania, men var gjennom 20 år fast gjest på Hvasser i sommerhalvåret, hvor han hentet en rekke av sine kyst- og havmotiver. Kong Oscar 2 kjøpte flere av hans bilder. S. var bl.a. gjest ombord da kronprins Gustaf Adolf hentet sin brud prinsesse Victoria av Baden i Kiel, og S.' tegninger fra reisen ble visstnok innkjøpt av kronprinsen. Av S.' malerier kan nevnes Tidlig morgen ved Hvalerøene (utst. Göteborg 1869), Kystparti ved Fredriksvern (utstilt København 1872), Makrelfiskere, Christianiafjord, Fiskere for storm søgende havn (utstilt Wien 1873) og Ny Hellesund (1875, Helge Væringsaasens samling, Elverum).