Faktaboks

Edvard Otto Rossing Skari
Født
1839, Hadeland
Død
1903, Kristiania (?)

S. ville opprinnelig bli landskapsmaler, men som elev av Carl F. Sørensen i København ble marinemaleriet hans spesialitet. Sammen med sin lærer malte han Kong Christian 9. på vej til Island ombord fregatten Jylland (1872, olje, 155 x 230, sign. C. F. Sørensen og Edv. Skari). S. bosatte seg i Christiania, men var gjennom 20 år fast gjest på Hvasser i sommerhalvåret, hvor han hentet en rekke av sine kyst- og havmotiver. Kong Oscar 2 kjøpte flere av hans bilder. S. var bl.a. gjest ombord da kronprins Gustaf Adolf hentet sin brud prinsesse Victoria av Baden i Kiel, og S.' tegninger fra reisen ble visstnok innkjøpt av kronprinsen. Av S.' malerier kan nevnes Tidlig morgen ved Hvalerøene (utst. Göteborg 1869), Kystparti ved Fredriksvern (utstilt København 1872), Makrelfiskere, Christianiafjord, Fiskere for storm søgende havn (utstilt Wien 1873) og Ny Hellesund (1875, Helge Væringsaasens samling, Elverum).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kristin Birgitte Fridtz
 • Hans Edvard Skari

Utdannelse

 • Elev av Carl Frederik Sørensen, København 1870 - 72

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 3 ganger årene 1870 - 74. Studieopphold i København 1870 - 72
 • reiser til kyststrøk i Danmark og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Inspektør og kasserer i Christiania Kunstforening 1899 - 1901

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri i Oslo børs
 • Elverum Kunstgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Stockholm Slott