Faktaboks

Robert Gube
Født
1816, Teplitz i Böhmen
Død
6. mars 1880, Hadeland

G. fikk antagelig sin utdannelse som glasskunstner i Karlsbad og kom til Hadelands Glassverk på Jevnaker i september 1855. Han arbeidet som glassmaler og gravør og signerte ofte sine arbeider. G. har dekorert vaser og punsjeboller med malerier og tegninger oftest i sepia, malt på benglass. Motivene ble direkte kopiert etter forbilder fra den store verdenskunst. Typisk i så måte er en punsjebolle, dekorert med Hogarths kobberstikk av et drikkelag "A Midnight Modern Conversation", og en vase hvor han har kopiert van Dycks bilde av "Karl 1.s barn".

På krystallpokaler graverte han bl.a. jaktmotiver med stor teknisk dyktighet. Han har også gravert vinglass. G. har dessuten etterlatt seg malerier av Hadelands Glassverk. Alle detaljer er nøyaktig gjengitt og de har stor kulturhistorisk interesse. G. var høyt skattet av sin samtid, og hans arbeider ble meget rosende omtalt i Illustrert Nyhedsblad.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Kunstindustrimuseet i Oslo med en gravert glassplate og i Norske kunsthåndverkere museum med en bemalt punsjebolle

Utstillinger

Ikke Angitt

  • Den almänna Industriutstillningen, 1866
  • Christiania Glasmagasins utst., 1899

Litteratur

  • Illustrert Nyhedsblad, 1858, s. 192
  • Dedekam, H., Katalog for Christiania Glasmagasins Udstilling, Christiania, 1899, s. XLIV, nr. 261, 265, 267, 268, 1899
  • Christiansen, E.G., De gamle priviligerte glassverker og Christiania Glasmagasin, Oslo, 1939, bd. 1, s. 375, 449, bd. 3, s. 180, 181, 182
  • Mæhlum, G., i Vindusposten, 12.1954, s. 5
  • Polak, A., Glassboken, Oslo, 1958, s. 71
  • Lie M.I., Hadelandsglass 1850-1900, Oslo, 1977, s. 14 - 15, s. 7, (ill.)