G. debuterte som maler på en gruppeutstilling i Stavanger Kunstforening 1940. Dengang malte G. naturalistiske landskapsbilder med vestlandsnaturen som motivkrets. Under akademitiden i Oslo 1940 - 46 ble G. påvirket av sine lærere: Per Krohg, Jean Heiberg, Åge Storstein. Formspråket ble etter hvert mer abstrakt med større vekt på rent formale virkemidler. G. emigrerte til USA i 1948. Her studerte han under professor Brigg Dyer ved Art Institute of Chicago i flere år. Fra 50-årene synes G.å ha funnet fram til sin personlige uttrykksform. Formspråket ble friere og gikk i retning av det nonfigurative maleri. G. gir uttrykk for det indre og mikroskopiske liv i naturen. Lyset spilte en vesentlig rolle og medvirket til å gi billedflaten intensitet. G. har hovedsakelig arbeidet med staffelikunst og foretrekker de store lerreter. Parallelt med oljemaleriet eksperimenterer G. i forskjellige materialer. Materialbilledene er som oftest applikasjoner og collager. Ut over i 60-årene assisterte G. Stavangermaleren Andreas Bøe, som i disse årene utførte en rekke offentlige mosaikkarbeider og muralmalerier i Stavanger og omegn. Etter nok et lengre opphold i USA vendte G. hjem i 1974 og bosatte seg på Idse i Ryfylke. Hans malerier og formspråk er fortsatt nonfigurativt.