Faktaboks

Kurt Selmer Gudbrandsen
Født
6. juli 1916, Stavanger

G. debuterte som maler på en gruppeutstilling i Stavanger Kunstforening 1940. Dengang malte G. naturalistiske landskapsbilder med vestlandsnaturen som motivkrets. Under akademitiden i Oslo 1940 - 46 ble G. påvirket av sine lærere: Per Krohg, Jean Heiberg, Åge Storstein. Formspråket ble etter hvert mer abstrakt med større vekt på rent formale virkemidler. G. emigrerte til USA i 1948. Her studerte han under professor Brigg Dyer ved Art Institute of Chicago i flere år. Fra 50-årene synes G.å ha funnet fram til sin personlige uttrykksform. Formspråket ble friere og gikk i retning av det nonfigurative maleri. G. gir uttrykk for det indre og mikroskopiske liv i naturen. Lyset spilte en vesentlig rolle og medvirket til å gi billedflaten intensitet. G. har hovedsakelig arbeidet med staffelikunst og foretrekker de store lerreter. Parallelt med oljemaleriet eksperimenterer G. i forskjellige materialer. Materialbilledene er som oftest applikasjoner og collager. Ut over i 60-årene assisterte G. Stavangermaleren Andreas Bøe, som i disse årene utførte en rekke offentlige mosaikkarbeider og muralmalerier i Stavanger og omegn. Etter nok et lengre opphold i USA vendte G. hjem i 1974 og bosatte seg på Idse i Ryfylke. Hans malerier og formspråk er fortsatt nonfigurativt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Bjørnsen (f. 1895)
 • Gustav Gudbrandsen (1881 - 1923)

Gift med

 • Stavanger, 1946 med Borgny Marie Clausen (f. 1920)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Idse i Ryfylke

Utdannelse

 • Elev av Thoralf Gjesdals malerskole i Stavanger 1938 - 39
 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole under Karl von Hanno og Per Krohg 1940 - 45
 • Kunstakademiet under Jean Heiberg, Åge Storstein 1945 - 46
 • The Art Institute of Chicago under Brigg Dyer 1951

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tildelt reisestipend av Jean Heiberg 1945
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • Studiereise til Sverige og Danmark
 • Emigrerte til USA 1948, tilbake til Norge 1961
 • Nytt opphold i USA 1968 - 1974

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bildende Kunstneres Forening Rogaland fra 1967
 • Medlem i Stavanger Faste Galleris innkjøpskomite 1960-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Assistert maleren Andreas Bøe i forbindelse med kunstnerisk utsmykning til Folkets Hus i Stavanger, Stavanger politikammer, Høyland Forbrukerforening og Trones skole i Sandnes i løpet av 1960-årene
 • Utført veggmaleri for Bakkebø hjem, Egersund 1946
 • Stavanger Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Hordaland fylkeskommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Vestl.utst., 1945
 • Vestl.utst., 1963
 • Vestl.utst., 1967
 • Vestl.utst., 1977
 • Vestl.utst., 1978
 • Vestl.utst., 1979
 • Kunst fra Stavanger, Esbjerg Kunstforening, 1967
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • Bildende Kunstneres Forening, 1976
 • Rogalands Jubileumsutst., 1976

Separatutstillinger

 • Haugesund Kunstforening, 1941
 • Evanston, USA, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1966
 • Bergens Kunstforening, 1967

Litteratur

 • Haugesunds Dagblad, 28.11.1942
 • Haugesunds Avis, 01.12.1942
 • Hidle, G.S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 252. 254