Faktaboks

Sigurd Danifer
Han tok navnet D. i 1922
Født
4. juli 1894, Mandal
Død
5. februar 1958, Oslo

D. var ferdig utdannet elektroingeniør og ansatt i Oslo Elektrisitetsverk da han sa opp sin stilling for å bli kunstner. Han slo seg gjennom som nattevakt i Tidens Tegn og Nationen og leverte tegninger med Oslo-motiver til sistnevnte avis. På Høstutstillingen debuterte han allerede 1919 med en tegning. Han var på denne tiden sterkt opptatt av J.C. Dahl, særlig av hans Italia-skisser, og likeså av fransk kunst, og han utdypet sitt kjennskap til fransk maleri da han 1922–23 var elev av A. Lhote. I sine egne bilder dyrket han den strenge form og en dypstemt, asketisk farge, en manér som kritikken ikke var nådig mot da han debuterte hos Blomqvists Kunsthandel høsten 1924. "Han lider av en tillært og gold foragt for farven. Hensigten ligger tydelig i dagen. Det hele skal virke diskret, avbalancert, klassisk " (A. Schou i Vor Verden). D. erklærte i 1924 sin kjærlighet til Poussin og Renoir, og vi kan til disse føye Corot og Cézanne. Det varte en tid før han greide å smelte sammen disse ulike inntrykkene, men han vant i slutten av 1920-årene fram til den stil som ble hans egen. Han slo seg ned på Etterstad i Oslo, og her kom naturens eget blonde lys og fine fargespill inn i hans bilder, han fant "sølvtonen i lyset i Oslodalen" (O.Halaas). I bilder som Fra Kampen (1929, NG), Fra Briskeby (1929), Fra utkanten av Oslo (1933, NG) og Vår (ca. 1934, Bergen Billedgalleri) skildret han slike bymotiver med den uryddige bebyggelsen, rykende fabrikkpiper, grågule husgavler og forstadsløkkenes sprikende nakne trær mot skitten snø, ofte med utsyn mot fjorden og åsene rundt byen under en disig, lettslørt himmel, koloritten stemt i myke blekgule, lyseblå og rosa toner. Denne intime Oslo-skildring har intet av Anders Svarstads eller Reidar Aulies storbytristesse. En annen motivkrets fant han på Sørlandet, med knudrete furuer mellom bergknausene (Skjærgårdsfuruer 1936, NG). I slike omgivelser plasserte han gjerne sine sommerlige badescener, nakne kvinnekropper i fint rytmisk samspill og med en modellering som vitner om hans studium av Renoir. Undertiden, som i Badeplassen (1934) og Sommerdag (1939), blir det til kompliserte, figurrike grupperinger inspirert av Cézanne. Eller han malte arbeidsskildringer som Slåttefolk (1939), og hage- og skogmotiver med trærnes buktende og strittende grenverk mot snøen (Gammel eplehave, Ensjø, 1952, Vinterdag i Bærum 1953–54). Ofte hentet han også motiver fra de små italienske byer (Italiensk fjellby, 1932) ypperst blant dem Fire pinjer (1933), der trærnes mørke kroner danner en virkningsfull kontrast mot den hvite by og de fjerne fjell i bakgrunnen. I senere bilder, som Isskjæring (1938, NG), kommer det en større tyngde og bredde over fargepålegget. Blant D.s få portretter rager det av hustruen fra 1930 opp, malt med fin psykologisk innføling. Innen gruppen av 1920-årenes unge malere av Lhote-skolen står D. ved siden av Bernt Clüver som kanskje den fineste maleriske begavelse.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Agete Rebekka Danifer Davidsen (f. 1856)
 • Jacob Gundersen, seilskuteskipper

Gift med

 • 1931-1980 med Wilhelmine (bitta) Schibbye (f. 1902)

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo oktober 1919-februar 1920
 • Pola Gauguins malerskole 1920–21
 • elev av André Lhote, Paris 1922–23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schlytters legat
 • Oslo Bys stip. 1930
 • Opphold i Paris 1922–23
 • Paris og Nederland 1931
 • Italia 1932–33

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Den faste Jury 1947–52 (fra 1949 viseformann)
 • Medlem i to perioder av Juryen for norske utstillinger i utlandet

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet (4 malerier og 2 litografier)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Rolf E. Stenersens Samling, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Mandal Faste Galleri
 • Christianssand Faste Galleri
 • Drammens Faste Galleri
 • Moss Faste Galleri
 • Sarpsborg Faste Galleri (Kultur og Minne)
 • Norges Bank
 • Utenriksdepartementet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1919
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1923
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1925-1927
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1930
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1933-1935
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1937
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1939-1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1947-1949
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1951-1953
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1955-1958
 • Sørlandsutstillingen, 1970
 • Exhibition of Norwegian Art, London, 1928
 • Landsutstillingen, Trondheim, 1930
 • Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Zeitgenössische Norwegische Malerei, Berlin, 1933
 • Rolf Stenersens samling, K. Hus, 1934
 • Rolf Stenersens samling, K. Hus, 1936
 • Rolf Stenersens samling, K. Hus, 1938
 • Rolf Stenersens samling, K. Hus, 1948
 • Rolf Stenersens samling, Stavanger Kunstforening, 1937
 • Rolf Stenersens samling, Haugesund Kunstforening, 1937
 • Contemporary Norwegian Painting, New York, 1936
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Vårutstilling, K.forb., 1945
 • Vårutstilling, K.forb., 1947
 • Nordisk konst, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordisk utstilling, Helsingfors, 1950
 • Utstilling-revy 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskunst, Stockholm og Göteborg, 1951
 • Norsk utstilling, Rio de Janeiro, 1952
 • Reykjavik, 1954
 • Norsk nutidskunst, Sverige, 1958
 • Riksgalleriet

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1924
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1929
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1928
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1938
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1939
 • Gall. Per Oslo, 1946
 • Gall. Per Oslo, 1947
 • Gall. Per Oslo, 1951
 • Gall. K. Oslo, 1979
 • Bergens Kunstforening, 1933
 • Drammens Kunstforening, 1939
 • Minneutstilling, Bergen, Trondheim og Stavanger Kunstfor., 1962

Gruppeutstillinger

 • Bergen, 1927
 • De unges utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • De unges utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934

Litteratur

 • Tidens Tegn, 14.11.1924, (portr.tegn.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 15.11.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.11.1924
 • Schou, A., Kunstkronik høsten 1924, Vor Verden, Oslo, 1924-1925, s. 245
 • Tidens Tegn, 09.12.1925
 • Hølaas, O., i Oslo Aftenavis, 28.04.1931
 • Langaard, J.H., i Norges malerkunst siden 1814, Oslo, 1933, s. 92
 • Finne, H., Seks unge norske malere, Kunst og Kultur, 1934, s. 181, 185 -88 (ill.)
 • Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 114 (ill.)
 • Willoch, S., i Aftenposten, 13.05.1938
 • Lexow, E., østby, L., Norges kunst, Oslo, 1942, s. 368
 • NKL, Oslo, 1944, s. 35 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, reg. (ill.)
 • Revold, R., i Morgenbladet, 08.05.1946
 • Finne, H., i Friheten, 08.05.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 11.05.1946
 • Stenstadvold, H., Norge som malerne så det, Oslo, 1947, pl. 39
 • Greve, Eli, i Dagbladet, 22.05.1947
 • Kunsten idag, 1947, hefte 4 s. 53 (ill.)
 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. 48 (ill.)
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 50–53 (ill.)
 • Kunsten idag, 1963, hefte 65 s. 6
 • Østby, L., i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia, Norge, Oslo, 1948, bd. 1, s. 70
 • Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, reg. (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 29.05.1953
 • Vollmer, Leipzig, 1953, bd. 1
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 186–88 (ill.)
 • Rude, R., Sigurd Danifer, Kunst og Kultur, 1954, s. 109–16 (ill.)
 • NKL, Oslo, 1956, s. 47, 51 (ill.)
 • Norske portretter, Forfattere, Oslo, 1956, reg. (ill.)
 • Nationen, 06.02.1958
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 42–43 (ill.)
 • Finne, H., Sigurd Danifer, katalog minneutstilling, 05.1959, (ill.), K. Hus
 • Hølaas, O., i Dagbladet, 02.05.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 08.05.1959
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 16.05.1959
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, reg.
 • Hølaas, O., i Sigurd Danifer, katalog, Bergen-Trondheim-Stavanger, 1962
 • Stabell, W, i Morgenavisen, 29.09.1962
 • Adresseavisen, 10.11.1962
 • Stavangeren, 17.11.1962
 • Backer Berg, G., i Stavanger Aftenblad, 24.11.1962
 • Rønning Johannesen, O., For den bildende kunst, Bergen, 1963, reg.
 • Maleri og skulptur, Bergen, 1963, s. 73–74, katalog Bergen Billedgalleri
 • Østby, L., i Dette er Norge 1814–1964, Oslo, 1964, bd. 3, s. 334
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, reg.
 • NG Katalog over norsk malerkunst, Oslo, 1968, s. 76–77 (ill.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 17, 37 (ill.)
 • Stavanger Faste Galleri katalog, Stavanger, 1970, s. 22
 • Registre til Kunst og Kultur årgang I–L, Oslo, 1971, s. 38, 74, 189
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 100
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 177, 182 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 265
 • Norsk grafikk til 1970, Oslo, 1972, s. 18, NG katalog
 • Eggum, A., Rolf Stenersens gave til Oslo by, Oslo, 1974, s. 15 (ill.)
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Paris, 1976, bd. 3
 • Agder, Oslo, 1977, reg., Bygd og by i Norge
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, reg.
 • Strand, S., i Sigurd Danifer, katalog, Oslo, 05.1979, (ill.), Galleri K.
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 19.05.1979
 • Egeland, E., i Aftenposten, 21.05.1979
 • Durban, A., i NHST, 22.05.1979
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 3, (ill.)