H. var bosatt i Trondheim i 1670-årene. Det lille som er kjent av hans produksjon skriver seg fra 1670- og 80-årene, og er fra Møre og Romsdal. Et epitafium av sogneprest Christen Jenssønn Hegelund med to koner i Aurskog (i dag Ørskog) kirke (1673), signert Jürgen Hindrichssen Hagemann, viser at maleren var blant landsdelens betydeligste portrettkunstnere. Menneskeskildringen er nyansert, formen fast med distinkte detaljer, og fargesettingen enkel og sikker. Samme portrettstil går igjen i bildet av presten Hans T. Machesen (d. 1665) i Brønnøy kirke og Christian 4.s syn i Vestnes kirke (signert 1676). H. stafferte prekestol og annet interiør i Aukra kirke i 1687. Fargeskalaen er dyp, dominert av brunfiolett, med gull, sølv og lyse lasurfarger.