L. debuterte på Vestlandsutstillingen i 1929 og deltok nesten årlig helt fram til 1975. Han var født i Nordfjord, flyttet til Bergen etter avsluttet malerutdannelse, men hentet en stor del av sine landskapsmotiver fra hjembygden. Han malte også en rekke inntrykk fra reiser i Sør-Europa. Foruten landskap malte L. figurbilder, portretter og stilleben samt nonfigurative komposisjoner. Formspråket varierte sterkt gjennom hele hans produksjon, og han slo seg aldri til ro innen en bestemt form. L. var først og fremst kolorist. Fargen ble det bærende element gjennom en stadig søken etter et blivende formspråk. Til dels uavhengig av retninger innen sin samtid, ma!te han bilder i en tilnærmet naturalisme, en fri og ledig impresjonisme, et fargerikt ekspressivt uttrykk, bilder med kubistiske figurmotiv og stilleben samt enkelte nonfigurative eller visjonære abstraksjoner. Fargeskalaen innen disse forskjellige uttrykk kunne være rik og variert eller enkel og rolig, stemningsbærende lysstemt eller mørk og dyster. L. var en stillferdig arbeidende kunstner, som sammen med Bernt Tunold kom til å representere Nordfjord i norsk malerkunst. De siste årene bodde han i Bærum.