L. skal visstnok ha deltatt i oppførelsen av Det Kgl. Slott i Christiania. Han virket senere som murmester samme sted, men er best kjent som murmester og arkitekt for en del kirker i Akershus og Østfold. Etter egne tegninger oppførte han Spydeberg og Glemmen kirker (1842 - 44 og 1853). Den første er en klassisistisk langkirke i pusset gråsteinsmur med takrytter over midten. Eksteriøret er utformet ved en bearbeidelse av arkitekt H. D. F. Linstows typetegninger fra 1829. Interiøret har sammenhengende gallerier langs alle fire sider. Glemmen kirke var en enkel langkirke i tegl med lisener og lombardiske blindarkader i eksteriøret.