Faktaboks

Johan Fredrich Lühr
Lühr, Johan Fredrich
Født
1812, Lüneburg ved Hamburg
Død
1879, Norge

L. skal visstnok ha deltatt i oppførelsen av Det Kgl. Slott i Christiania. Han virket senere som murmester samme sted, men er best kjent som murmester og arkitekt for en del kirker i Akershus og Østfold. Etter egne tegninger oppførte han Spydeberg og Glemmen kirker (1842 - 44 og 1853). Den første er en klassisistisk langkirke i pusset gråsteinsmur med takrytter over midten. Eksteriøret er utformet ved en bearbeidelse av arkitekt H. D. F. Linstows typetegninger fra 1829. Interiøret har sammenhengende gallerier langs alle fire sider. Glemmen kirke var en enkel langkirke i tegl med lisener og lombardiske blindarkader i eksteriøret.

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem byggekomiteen for Stortinget fra 1858

Utførte arbeider

 • Spydeberg kirke (1842–44)
 • Glemmen kirke (1853, utvidet til korskirke av arkitekt H. Thrap-Meyer 1885–88, brent 1944, murene delvis benyttet i den nåværende kirke)
 • Detalj- og arbeidstegninger (1877–79) til Vestre Fredrikstad kirke, nå Fredrikstad domkirke, for øvrig tegnet av sønnen Waldemar L.

Litteratur

 • Polyteknisk Tidsskrift, 1867, s. 76, 81, 83
 • Haffner, V., Stortingets hus, Oslo, 1953, register s. 217
 • Christie, S., Christie, H., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, register bd. 2 s. 355 (ill.)
 • Christie, S., Christie, H., Akershus, Norges kirker, Oslo, 1969, register bd. 2 s. 406
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268
 • Auberg, A., Fredrikstad Domkirke 100 år, Fredrikstad, 1980, s. 22
 • St. Hallvard, 1939, s. 75
 • St. Hallvard, 1960, s. 81, 219
 • St. Hallvard, 1963, s. 65

Arkivalia

 • Astrup, B., Stortingsbygningen i Christiania, Universitetet i Oslo, 1972, s. 39, magistergradsavhandling
 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1982, opplysninger fra kunstnerens familie