K. var en kort tid assistent hos arkitekt Oscar Hoff i Oslo før han var ansatt hos arkitekt Kristofer Lange samme sted 1928 - 37; han opprettet egen praksis sammen med broren Trygve O. K. i 1937 under navnet Klingenberg & Klingenberg.