Faktaboks

Ørn Olavssøn Klingenberg
Klingenberg, Ørn
Født
31. juli 1903, Kristiania
Død
17. august 1995
Begravelsessted
Oslo

K. var en kort tid assistent hos arkitekt Oscar Hoff i Oslo før han var ansatt hos arkitekt Kristofer Lange samme sted 1928 - 37; han opprettet egen praksis sammen med broren Trygve O. K. i 1937 under navnet Klingenberg & Klingenberg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Theodora Fay (1876 - 1936)
 • Olav Trygvessøn Klingenberg, oberstløytnant (1871 - 1925)

Gift med

 • 1938 med Karen Johanne Wessel Holst (f. 1907)

Utdannelse

 • Examen artium 1922
 • Norges Tekniske Høyskole, arkitektavdelingen 1923 - 27

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1933
 • Studiereiser til Tyskland bl.a. 1928, -34, -36
 • England, Frankrike, Spania, Nederland og Danmark ca. 1934

Stillinger, medlemskap og verv

 • Suppleant til styret Oslo Arkitektforening 1935

Utførte arbeider

 • Se Trygve O. K.
 • Prosjekter: 1. premie for restaurering, ominnredning og utsmykking av domkirken i Bergen (1931)
 • Innkjøp kino og festivitetslokaler i Horten (1931)
 • Innkjøp Notodden kirke (1932)

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1933, s. 272
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979
 • Amundsen, O. Delpin (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole 1920–1929, Oslo, 1950, s. 184
 • Studentene fra 1922, Oslo, 1951, s. 183–84
 • Byggekunst, 1931, s. 258, 263 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 178 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 212 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 41
 • Se Trygve O. K.

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1981, Opplysninger fra kunstneren