Faktaboks

Isak Kimoe
Født
11. desember 1854, Skaudalen i Rissa
Død
5. februar 1944, samme sted

K. ble uteksaminert som kjemiingeniør ved Trondheim tekniske læreanstalt i 1880. I 1888 drog han til Amerika og arbeidet som kjemiker i Buffalo, samtidig som han tok undervisning som maler ved kunstakademiet. Omkring 1908 kom han tilbake til Norge og bosatte seg i Skaudalen. I korte perioder var han virksom som teknisk lærer, men levde ellers meget isolert og ofret seg helt for malingen. I 1932 og -34 ble han overtalt til å stille ut separat i Trondhjems Kunstforening hvor han vakte stor oppmerksomhet. Han holdt sin siste utstilling i 1942, 88 år gammel. I slutten av 60-årene ble et større antall av K.s arbeider funnet i et dødsbo i Skaudalen. Over 100 malerier ble renset og restaurert og vist i Galleri Strømmen i 1971. Den glemte eremittmaler skapte nok en gang kunstsensasjon i Trondheim.

K. malte i et impresjonistisk formspråk og med duse farger. De fleste motivene er landskap fra Rissa og Skaudalen, enkelte malt som følsomme naturstemninger. Bildene er stort sett små og malt på papp, papir og finérplater.

Utdannelse

 • Kort periode ved kunstak. i Buffalo, USA
 • elev av bl.a. Edward Dufner, Buffalo, ca. 1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i USA 1888 - ca. 1908

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Nikolai Klinges forretning, Trondheim, 1942
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1971
 • Gall. Rydling, Trondheim, 1971

Kollektivutstillinger

 • Sommer- og juleutst., Trondheim Kunstforening, 1932-1934
 • Trøndermalernes utstilling

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1950, s. 142
 • Dagspalte, 17.12.1942
 • Adresseavisen, 18.12.1942, (ill.)
 • Dagspalte, 07.02.1944, (ill.)
 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 193 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 276 (ill.)
 • Adresseavisen, 03.02.1971, (ill.)
 • Adresseavisen, 06.02.1971, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 13.01.1971
 • Arbeider-Avisa, 17.02.1971
 • Adresseavisen, 26.10.1971, (ill.)

Faktaboks

Isak Kimoe