Faktaboks

Hans Christopher Gedde
Født
23. juni 1738, Oldenburg
Død
9. mars 1817, København

G. begynte sin militære karriere i 10 årsalderen som verksbas i Danmark. Han deltok i sjuårskrigen 1758–1761. Da han i 1769 ble kommandert til Kongsvinger festning, var han ingeniørkaptein. G. var kommandør for det norske ingeniørdetachement og interimskommandant i Fredrikstad med major grad 1793–1802. Han var generalmajor i infanteriet da han ble kalt til København i 1794 som kommandør av ingeniørkorpset. G. var direktør for Norges militære Opmaaling 1796–1802. Han arbeidet som ingeniøroffiser ved festningene Kongsvinger og Fredrikstad. Her har han reist flere forsvarsverk og barokklassisistiske bygninger. Hans mest fremragende bygning er utvilsomt kasernen på torget i Østre Fredrikstad . Den toetasjes bygningen i upusset tegl har en W-formet grunnplan som utgjør torgets ene hjørne. Mot torget har kasernen to fasader med hver sin pilasterinnrammede risalitt, kronet av en ark med et ovalt vindu.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Samuel Christopher Gedde, generalmajor
 • Marie Elisabeth Pechernaut De La Remière

Gift med

 • 1787 med Frederiche Christiane Fischer (f. 1745)
 • 1821 med Øllegaard Sophie Fischer (f. 1752)

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Dannebrog 1808

Utførte arbeider

 • Festningsarbeider i Fredrikstad (1770-årene)
 • Infanterikaserne, Torget, Ø. Fredrikstad (1783-1787)
 • Vannforsyningsanlegg for Fredrikstad (1791–1792)
 • Fullførelsen av fort Huth på Kjærringholmen i Glomma (1791–96)
 • Laboratoriebygning for artilleriet på Fredriksten (tegnet 1802, utført 1808–10, brent 1826)
 • Åtte små hvelvete ammunisjonshus på Fredriksten, fire på hovedfestningens batterier og fire på uteverkene (tegnet 1802, utført 1809–11)
 • Skurbygning (tegnet 1802, utført 1806)
 • Sannsynligvis brønnoverbygning på Kongsvinger festning
 • Muligens hovedhuset på Sommerro gård i Idd ved Halden. Prosjekter: Forbedringer av Fredrikstad festning som skulle gjøre Fredrikstad om til en større festning som omfattet fortet Kongsten, festningsverket Isegran og Cicignon (ca. 1776)
 • I anledning krigen mot England forslag til forbedring av Fredrikstad befestning, bl.a. bombefritt losjement for garnisonen og bombefritt kornmagasin (1787)

Portretter

 • Maleri (Norges geografiske oppmåling)

Litteratur

 • Norsk Militær Tidsskrift, 1882, s. 525
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2 s. 9 (ill.) 40
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1929, bd. 4 s. 408–409
 • Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, Oslo, 1934, register s. 327, ved Riksantikvaren
 • Weilbach, København, 1947, bd. 1 s. 365–366
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, den norske hærs offiserer, Oslo, 1948, s. 335
 • Halden. Festningen og byen, Oslo, 1963, register s. 456, ved Riksantikvaren
 • Dehli, M., Fredrikstad bys historie, Fredrikstad, 1964, bd. 1 s. 24–26
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 318
 • Norsk Militær Tidsskrift, 1965, s. 406–407