G. begynte sin militære karriere i 10 årsalderen som verksbas i Danmark. Han deltok i sjuårskrigen 1758–1761. Da han i 1769 ble kommandert til Kongsvinger festning, var han ingeniørkaptein. G. var kommandør for det norske ingeniørdetachement og interimskommandant i Fredrikstad med major grad 1793–1802. Han var generalmajor i infanteriet da han ble kalt til København i 1794 som kommandør av ingeniørkorpset. G. var direktør for Norges militære Opmaaling 1796–1802. Han arbeidet som ingeniøroffiser ved festningene Kongsvinger og Fredrikstad. Her har han reist flere forsvarsverk og barokklassisistiske bygninger. Hans mest fremragende bygning er utvilsomt kasernen på torget i Østre Fredrikstad . Den toetasjes bygningen i upusset tegl har en W-formet grunnplan som utgjør torgets ene hjørne. Mot torget har kasernen to fasader med hver sin pilasterinnrammede risalitt, kronet av en ark med et ovalt vindu.