Wiik har malt en rekke by-, landskaps- og figurmotiver fra flere opphold i Italia. Hennes viktigste inspirasjonskilde har likevel vært Nord-Norges natur og miljø. W.s bilder er malt med frie strøk i et forenklet formspråk som bygger på naturstudium med fargen som primært uttrykksmiddel. De senere år har hun utvidet sitt fargeregister i retning av et rent koloristisk maleri, av og til i halvabstrakte fortolkninger av naturopplevelser. De beste resultater har hun oppnådd i små direkte naturstudier, både fra Italia og Norge, og i interiør- og stillebensmotiver. Hun har også malt figurkomposisjoner og, som en av de første i Norge, arbeidet med mosaikk.