Det er fortalt at han gjekk til Svorkmo i Orkland for å læra rosemåling. Han for omkring på gardane i Meldal på rosemåling, helst på sommars tid. F. måla kister, skåp, øldankarar og bollar o.l. Det ser ut til at han mest bruka ein raudbrun ådra botn for rosene. Rosene i rankar og vasar er måla halvt plastiske, med faste penseldrag, lett konturmåling og utprega bruk av gult/kvitt høglys. F. måla særleg fine inskripsjonar, men signerte ikkje målinga si.