V. startet sitt eget keramikkverksted i Gruppe Ilsvika, Trondheim 1979. Til å begynne med arbeidet han med tradisjonelle keramiske former, men med sterk billedlig og grafisk dekor. Etter hvert har V. utviklet et stadig mer billedlig uttrykk særlig etter de to oppholdene på Skiathos i 1982 og 1984. Av spesiell betydning er utsmykkingsarbeidet for Gardeleiren i Oslo (1983) der de billedlige kvaliteter er forent med det keramiske materialet på en personlig måte.