Faktaboks

Sigismund Wagner
Wagner, Siegmundus; Wagner, Sigismundus
Født
sannsynligvis i Tyskland, virksom i Bergen visstnok fra før 1704
Død
1738

W. var virksom i Bergen i 1704 da han utførte æresporten til Frederik 4s besøk. Han nøt stor anseelse som "en dygtig og i mahlerkunsten erfahren Mester". W.s navn er særlig knyttet til to altertavler, Korskirkens (1731) og St. Jørgens (1733), og til æresporten som ble reist i byen til Christian 6s besøk i 1733. St. Jørgens kirkes altertavle og to av maleriene fra Korskirkens tavle er bevart, arbeidskontraktene er også i behold. Korskirkens tavle var ferdig fra snekkerens og bilthuggerens hånd da avtale ble inngått om bildene og stafferingen. W. laget utkastet til St. Jørgens kirkes tavle, mens snekkeren og bilthuggeren forpliktet seg til å arbeide etter hans tegninger. De to øverste bildene fra Korskirkens tavle, Korsfestelsen og Oppstandelsen er bevart, de to andre ble fjernet i 1806. Om det nederste skrev J. C. Dahl at det hadde "en herlig Lysvirkning". I det dramatiske oppstandelsesbildet er kontrasten mellom lys og skygge særlig iøyenfallende. Figurtegningen har myke overganger, og fargene i figurenes klesdrakt er stemt harmonisk sammen med den brunlige bakgrunnen. St. Jørgens-tavlens oppbygging i to etasjer tyder på at W. kjente tidens arkitekturteoretiske skrifter, bl.a. Leonhardt Sturms verk (Augsburg 1718). St. Jørgens-tavlens malerier er av dårligere kvalitet, scenene har ikke den samme clair-obscur-virkning og klærne faller påfallende slapt omkring figurene. Kontrakten tyder imidlertid på at maleren er den samme, selv om det ikke kan utelukkes at W. delegerte malerarbeid til andre. Til den kongelige æresport leverte W. et utkast som ville komme på 770 riksdaler. Da dette syntes for dyrt, ble utkastet skaffet fra annet hold. Men W. påtok seg dekorasjonsarbeidet for 400 riksdaler. Et stort ovalt maleri, Dyden, fikk plass i porthvelvet. Det fremstilte en kvinne sittende i skyene med føttende på en globus. Dette bildet var polykromt, mens de andre 5 alen høye allegoriske figurene var malt i grisaille. Det kongelige våpenskjold var satt over begge sider av portåpningen.

Familierelasjoner

Gift med

 • Martha Clemsensdatter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Alle i Bergen. Æresport (1704)
 • Altertavle, Korskirken (1731)
 • Altertavle, St. Jørgens kirke (1733)
 • Bemaling æresporten (1733, deler senere flyttet til rådstuesalen)
 • Plafondmaleri, mindre sal i rådstuen
 • Sannsynligvis dekorasjoner i privathus
 • Portretter

Litteratur

 • Journal Og Beskrivelse Over Hans Kongl: Mayest: Kong Christian den VI. Reise til Kongeriget Norge Aar 1733, 1745, pag. 53–57
 • To Breve fra Professor Dahl. Ved Th. Boeck, Vidar, 1888, s. 537
 • Bergens Kunstforening i femti Aar, 1888, s. 3
 • Samlinger til den Berømmelige og Navnkundige Norske Handel Stad Bergens Beskrivelse, 1904, s. 201, 324–27, 518, utg. ved Bendixen, B. E.
 • Tillæg og Rettelser til Hildebrand Meyers Bergens Beskrivelse, 1905, s. 292
 • Bidrag til Bergens kulturhistorie, 1908, s. 50–52
 • Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede, 1920, s. 23–27
 • Norsk kunsthistorie, 1925, bd. 1, s. 406–07
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2 s. 140
 • Norsk dekorativ maling, 1940, s. 213–14
 • Æresporten på Triangelen i Bergen 1733, Bergens historiske Forening. Skrifter, 1942, Nr. 48, s. 176–95
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1942, bd. 35, s. 52
 • Den sittende søyle i Bergen, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1955, s. 129–44
 • Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, 1973, bd. 2, s. 80–81, 132–33, 170
 • i Kunst og Kultur, 1974, s. 203–24
 • i Norges kunsthistorie, 1982, bd. 3, s. 176, 178
 • Bergen. Norges kirker, 1983, bd. 2, s. 135–39, 206–08

Faktaboks

Sigismund Wagner