Dårlig økonomi gjorde det vanskelig for H. å gå inn for kunstneryrket. Han begynte derfor maskinistutdannelse, og i den forbindelse kom han til utlandet som fyrbøter på et dampskip. Etter hjemkomsten var han fast bestemt på å bli maler. Han laget kopier etter bl.a. Adolph Tidemand, Hans Gude, Anders Askevold. Stor oppmerksomhet vakte kopien av Frits Jensens Ingeborg ved Havet. Senere malte han landskaper, marinebilder og gatescener fra Bergen. Han dekorerte flere kafeer i Bergen. En tid var det på tale å la H. dekorere det nybygde Bergen Børs.