J. var hele sitt liv forankret i en litt grov realistisk uttrykksform. Han mottok en rekke impulser, spesielt fra fransk kunst. Raske, skissepregete arbeider er blitt til i stor malerglede. Hans landskaper er utført med brede, kraftige strøk. Figurbilder og portretter har gjerne et element av humor, stundom grensende til det groteske. Som tegner benyttet J. flere teknikker, som grafiker ble litografiet hans viktigste uttrykksmiddel. I nesten 40 år var han knyttet til Morgenposten, både som tegner og kunstkritiker. Et viktig arbeid nedla han også i flere kunstnerorganisasjoner. Han var blant stifterne av Tegnerforbundet, Oslo, Avistegneres klubb og av Unge Kunstneres Samfunn, der han var den drivende kraft i foreningens første 10 år. I tillegg påtok han seg en rekke tillitsverv. Han drev en tid malerskole og har også vært lærer ved amatørmalerklubber i Oslo og Bærum.