Faktaboks

Birger Moss Johnsen
i en periode Moss-Johnsen
Født
8. desember 1888, Larvik
Død
14. juli 1963, Oslo

J. var hele sitt liv forankret i en litt grov realistisk uttrykksform. Han mottok en rekke impulser, spesielt fra fransk kunst. Raske, skissepregete arbeider er blitt til i stor malerglede. Hans landskaper er utført med brede, kraftige strøk. Figurbilder og portretter har gjerne et element av humor, stundom grensende til det groteske. Som tegner benyttet J. flere teknikker, som grafiker ble litografiet hans viktigste uttrykksmiddel. I nesten 40 år var han knyttet til Morgenposten, både som tegner og kunstkritiker. Et viktig arbeid nedla han også i flere kunstnerorganisasjoner. Han var blant stifterne av Tegnerforbundet, Oslo, Avistegneres klubb og av Unge Kunstneres Samfunn, der han var den drivende kraft i foreningens første 10 år. I tillegg påtok han seg en rekke tillitsverv. Han drev en tid malerskole og har også vært lærer ved amatørmalerklubber i Oslo og Bærum.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Julius August Johnsen, byfogd (1851 - 1914)
 • Julie Franziska Moss (1850 - 1929)

Gift med

 • 1914 med Borghild Marie Larsen (f. 1883)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1908-10
 • Chr. Krohgs malerskole 1909
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1909-10

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1914
 • Benneches legat 1922
 • Gudes legat 1922
 • Statens stipend 1924, -25
 • Schäffers legat 1931, -32
 • Tegnerforbundet legat
 • Statens kunstfond 1948, -61
 • Blom stipend 1958
 • Studiereiser til Frankrike 1911-15, 1920-21, -32
 • Sveits 1915, -21
 • Italia 1928-29

Stillinger, medlemskap og verv

 • Ansatt i Morgenposten, som tegner fra 1915, som kunstkritiker 1920-59
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1931-33
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, viseformann 1921, formann 1923-30, styremedlem 1930-32
 • medlem Tegnerforbundet, formann ca. 1920
 • jurymedlem Høstutstillingen, Oslo 1923-24, -26, varamann 1931-34
 • varamann direksjonen Kunstnernes Hus, Oslo 1930-46, medlem tilsynsrådet 1931-33
 • medlem Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1931-34
 • styremedlem Oslo Kunstforening 1936-40

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie i konkurranse om reklameplakater arrangert av Universalreklame 1916
 • æresmedlem Unge Kunstneres Samfunn
 • kommandør av Kunstnerforeningens Purpurneseorden

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner i Schoushallen og Restaurant Guldfisken, Oslo
 • Rolf Stenersens Samling Oslo
 • Skiens Faste Galleri

Illustrasjonsarbeider

 • P. Chr. Asbjørnsen og J. Moe: Eventyr for barn, Oslo 1948

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1911-1914
 • Høstutstillingen, Oslo, 1923
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Tegnerforbundet utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1918
 • Tegnerforbundet utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Vårutst.,, Oslo Kunstforening, 1919
 • Vårutst.,, Oslo Kunstforening, 1924
 • Vårutst.,, Oslo Kunstforening, 1943
 • Vestfold fylkesutst., Tønsberg, 1925
 • Den norske utst. i, Riga, 1934
 • Norsk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941

Separatutstillinger

 • Gal. Moos, Genève, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Skiens Kunstforening, 1929
 • Skiens Kunstforening, 1952
 • Skiens Kunstforening, 1960
 • Drammen og Tønsberg kunstforeninger, 1951
 • Fredrikstad Kunstforening, 1954
 • Moss Kunstforening, 1954
 • Moss Kunstforening, 1955
 • Gall. Paletten, Oslo, 1957
 • Gall. Paletten, Oslo, 1958

Gruppeutstillinger

 • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915

Portretter

 • Tegning gjengitt i Social-Demokraten 19.8.1922
 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Aftenposten 22.1.1924

Eget forfatterskap

 • Tegnerforbundets Aarshefte, 1918, Med egne ill. Th. Kittelsen, [upag.]

Litteratur

 • Jul i Norge, 1913, [upag.] (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1926, bd. 19, s. 82
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • katalog Kunstlotteriet julen 1930, Unge Kunstneres Samfunn, (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934-1955
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 173 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 128, 135 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2 s. 78
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Vollmer, H, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 577
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 255
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 509, 510 (ill.)
 • Østvedt, E., 50 år for kunsten, Skiens Kunstforening 1910-1960, (Skien, 1960, s. 111
 • katalog Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, Oslo, 1964, s. 63 (ill.)
 • Thue, O., Statens kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 14
 • Kunst og Kultur register 1910-1967, Oslo, 1971, s. 228
 • katalog Unge Kunstneres Samfunn 50 år, jubileumsutstilling, Oslo, 1971, (ill.)
 • Gyldendals store konversasjonsleksikon, Oslo, 1972, bd. 4, spalte 819
 • Bènèzit, Paris, 1976, bd. 6, s. 84
 • Kunstnernes Hus, 1930-1980, Oslo, 1980, s. 55, 58, 59, 224, 228
 • Østby, L., Den store tradisjon, Oslo, 1982, s. 168
 • Morgenbladet, 19.10.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 07.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 01.05.1916
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 21.02.1917
 • Bang, C., i Morgenbladet, 21.02.1917
 • Tegnerforbundets Aarshefter 1917-1919, [upag.] (ill.)
 • Verdens Gang, 31.03.1918, (ill.)
 • Ukens Revy, 12.04.1918, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 09.12.1918
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 19.05.1921
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 19.05.1921, (ill.)
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 16.09.1921, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 17.09.1921
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 17.09.1921, (ill.)
 • Abrahamsson, O., i Social-Demokraten, 19.08.1922, (intervju), (ill.)
 • Aftenposten, 22.01.1924, (intervju)
 • Dagbl., 06.04.1926, (ill.)
 • Harbitz. A., i Morgenbladet, 08.04.1926
 • Nationen, 08.02.1938
 • Morgenposten, 07.12.1938, (ill.)
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1939, s. 227
 • Dagbl., 05.10.1939, (ill.)
 • Nielssen, F., i Dagbl., 09.10.1939
 • Dagbl., 02.12.1948, (ill.)
 • Morgenposten, 03.12.1948, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 10.12.1948
 • Moen, A., i Arb. bl., 15.12.1948
 • Grenmar, 26.07.1952, (ill.)
 • Varden, 04.10.1952, (ill.)
 • Demokraten, 24.04.1954, (ill.)
 • Morgenposten, 01.03.1957, (ill.)
 • Nationen, 01.03.1957, (ill.)
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 08.03.1957
 • Dagbl., 27.11.1958, (ill.)
 • Morgenposten, 28.11.1958, (ill.)
 • Nationen, 28.11.1958, (ill.)
 • A J. Aas, i Aftenposten, 03.12.1958
 • Morgenposten, 03.12.1958
 • Morgenposten, 16.07.1963, (nekrolog), (ill.)
 • Dagbl., 17.07.1963, (nekrolog)
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Birger Moss Johnsen