Faktaboks

Johan Nordhagen
Født
23. mars 1856, Ringsaker på Hedmark
Død
28. august 1956, Oslo

N. har i første rekke utmerket seg som utøvende grafiker og som overlærer i grafikk ved Den kgl. Tegneskole. Han kom til Christiania i 1874, og i 3 år arbeidet han som volontør i Lutherstiftelsens bokhandel. Samtidig gikk han på Den kgl. Tegneskole. N. har selv hevdet at han fikk den rette forståelse for linje og form av sin lærer Julius Middelthun og at også Erik Werenskiold hadde stor innflytelse på ham i denne tiden. I 1877 var han karttegner ved Den Private Opmålning, og i perioden 1879–98 arbeidet han som litograf (terrengtegner) ved Norges geografiske oppmåling. I 1884 besøkte han Adolph Kittendorffs litografiske Anstalt i København for en kort periode. N. arbeidet under hele denne perioden med portrettlitografering på fritid. Rundt 1890 gjorde han sine første raderingsforsøk som bl.a. resulterte i Spinnersken. N. har gjengitt i raderinger en rekke malerier av kjente kunstnere. Erik Werenskiolds Bondebegravelse (radering 1892) ble hans første store oppdrag, utført med nitid nøyaktighet og respekt for originalen. Han laget også raderinger bl.a. etter Adolph Tidemands De ensomme gamle (1897) og Christian Skredsvigs Ballade (1900).

I 1898–99 var N. elev av radéreren og maleren Karl Köpping i Berlin, og i 1899 ble han overlærer ved den nyopprettede radérklassen ved Den kgl. Tegneskole. Denne stillingen hadde han fram til 1919. I egenskap av sin posisjon og sin grundighet fikk han stor betydning for dem som utdannet seg i grafikk i denne perioden, f.eks. Einar Sandberg, Henrik Sørensen, Jean Heiberg og A. C. Svarstad, og for etablerte kunstnere som Frits Thaulow, Erik Werenskiold og Chr. Krohg. I sin undervisning la han vekt på den tradisjonelle europeiske oppfatning av grafikkens muligheter og formspråk, men stod fjernt fra den grafiske eksperimentering som f.eks. Edv. Munch var eksponent for. N. var sammen med Grosch en av stifterne til Norsk forening for grafisk kunst i 1908.

N. portretterte en rekke offentlige personer. Hans produksjon bærer her som ellers preg av håndverksmessig presisjon. Spensten og vitaliteten er imidlertid ikke alltid til stede. Biskopene Heuch (1904) og Bang (1905) fremtrer som verdige representanter for landets geistlighet, og er nøyaktig og samvittighetsfullt fremstilt, men bildene er lite psykologiserende. I litografiet av Ole Bull får N. imidlertid fram den aldrende drømmer og i Fridtjof Nansen (1897) det tankefulle. Ellers hører Ivar Aasen (1897) og direktør Henrik Grosch (1928) til de beste grafiske portrettbladene. Etter 1920 utførte N. mest malte protretter, men fremhevet seg ikke spesielt som maler. N. løsrev seg betydelig mer i portrettering av ikke kjente personer. Mann med snadde (1896) er ledig og umiddelbart utført. Mann med øks er eksempel på det samme.

N. bruker lys-skygge-virkning i sin modellering. Han har gjengitt Rembrandt på en mesterlig måte, f.eks. Christus i Emmaus og Claudius Civilis. Skildring av småkårsfolk og landskap utgjør en betydelig del av N.s produksjon. I landskapsbildene er det ofte Hedmark som skildres; et rolig landskap nøkternt og beskrivende gjengitt. Gerhard Munthe er naturlig å tenke seg som inspirator her. N. fortsatte å produsere også i høy alder. I 1947 laget han således et protrett av Kong Haakon 7 til dennes 75-årsdag.

I Selvportrett (1953) gir 97-åringen en innlevende karakteristikk av seg selv. N. var hele livet trygt forankret i et naturalistisk formspråk. Hans arbeider bærer alltid preg av presisjon og håndverksmessig dyktighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Johansen Nordhagen, hjulmaker, snekker (1816 - 1873)
 • Alis Hansdatter Nordhagen (1830 - 1891)

Gift med

 • 1882 med Christine Magdalene Johansen (1858 - 1933)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Julius Middelthun og Mathias Skeibrok 1875–78
 • kunstakademiet, Berlin under Karl Köpping 1898–99

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1887
 • Statens stipend 1898–99
 • Opphold i København 1884
 • Paris 1889
 • Berlin 1898–99
 • hyppige studiereiser til Sverige, Danmark og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Litograf Norges geografiske oppmåling 1879–98
 • overlærer Den kgl. Tegneskole radérklassen 1899–1919
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Æresmedlem Foreningen Norske Grafikere, styremedlem fra starten
 • medstifter og styremedlem Norsk Forening for Grafisk Kunst

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje Verdensutstillingene i Paris 1900, -20, Brussel 1935
 • Oscar 2. fortjenstmedalje 2, 1892
 • Kongens fortjenstmedalje i gull

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Bergens Sjøfartsmus
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Glomdalsmus
 • Oslo Bymuseum
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Universitetet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • F. Nansen: Fram over Polhavet, Kristiania 1897, bd. 1 (forsiden)
 • Dietrichson, L.: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1898
 • H. G. Heggtveit: Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede, Kristiania 1905–20, bd. 1–3
 • Norsk Forening for Grafisk Kunsts årsmappe 1910–11, -14, -28

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1886
 • Høstutstillingen, 1888
 • Høstutstillingen, 1890-1892
 • Høstutstillingen, 1895-1896
 • Høstutstillingen, 1899-1900
 • Høstutstillingen, 1904-1905
 • Høstutstillingen, 1907-1910
 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1916
 • Høstutstillingen, 1919-1920
 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1925
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1930-1931
 • Høstutstillingen, 1934
 • Høstutstillingen, 1936
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Grafisk utstilling, Stockholm, 1889
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Sort/ og Hvidtutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901
 • Norska konstnärers arbeten, Kungl. Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Grafiske Kunstneres Klub, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Grafiske Kunstneres Klub, Venezia, 1906-1907
 • Grafiske Kunstneres Klub, Budapest, 1906-1907
 • Brighton-utstilling, 1913
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • Verdensutstillingen i San Francisco, 1915
 • Nordisk grafikk, Sthm, 1924
 • Nordisk grafikk, København, 1925
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Interskandinavisk utstilling grafisk kunst, Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk utstilling grafisk kunst, Helsinki, 1931
 • Interskandinavisk utstilling grafisk kunst, København, 1937
 • Interskandinavisk utstilling grafisk kunst, Riga, 1934
 • Verdensutstillingen i Brussel, 1935
 • Bianco e nero - Artisti grafici norvegesi, Roma, 1937
 • NGV Grafiikaa, Helsinki, 1939
 • NGV Grafiikaa, Stockholm, 1946-1947
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Minneutstilling, Oslo Kunstforening, 1981

Portretter

 • Selvportrett (koldnål 1953) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1956, s. 191 og Kunst og Kultur 1956 s. 70

Litteratur

 • Folkebladet, (Kristiania, 1881, nr. 4
 • Folkebladet, (Kristiania, 1885, nr. 47
 • Folkebladet, (Kristiania, 1901, nr. 13 s. 193
 • Müller, S., Nordens billedkunst, København , 1905, s. 150 (ill.)
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 364
 • Høiskolebladet, Kolding, 1909, nr. 15
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1955
 • Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 98
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 17, s. 1087
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bd. 25, s. 516
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 14–21 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 185 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1949, bd. 10, s. 195–97
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 317
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 78, 80
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 106
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 191, 193 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Rude, R., Johan Nordhagen 1856–1956, Kunst og Kultur, 1956, s. 65–70 (ill.)
 • Askeland, J., i Kunst og Kultur, 1956, s. 129–31
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 61 (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 549
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Oslo, 1967, register
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 265–66, 292
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 29–30
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1974, bd. 14, spalte 422
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 753
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 227
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 628
 • Johan Nordhagen 1856–1956, grafiske arbeider, 1981, katalog Oslo Kunstforening
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, register bd. 7
 • Aftenposten, 01.02.1901
 • Aftenposten, 23.06.1901
 • Grosch, H., i Aftenposten, 27.06.1901
 • Aftenposten, 22.10.1901
 • Dietrichson, L., i Aftenposten, 24.11.1901
 • Aftenposten, 21.12.1901
 • Grønland, E., i Aftenposten, 03.04.1904
 • Aftenposten, 03.10.1905
 • Aftenposten, 31.05.1906
 • Aftenposten, 14.12.1906
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 30.05.1912
 • Verdens Gang, 17.02.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 18.02.1914
 • Aftenposten, 22.02.1914
 • Ørebladet, 24.02.1914
 • Verdens Gang, 23.03.1916
 • Tidens Tegn, 20.04.1921
 • Haakensveen, O., i Dagbladet, 13.11.1979
 • Werenskiold, M., i Morgenbladet, 20.03.1981