Faktaboks

Sverre Aasland
Lasanda, Sverre (fra 1980)
Født
31. juli 1899
Død
23. april 1990

Aa. arbeidet først i farens entrepenørforretning Aasland & Sønner. Han etablerte egen arkitektpraksis 1926, fra 1928 i samarbeid med Arne Korsmo. Årene 1937-40 hadde Aa. kontorfellesskap og av og til samarbeid med Ulf Nyquist. Han samarbeidet med professor Karl Grevstad 1958-63.

Aa.s andel i fellesarbeidene med Arne Korsmo må understrekes, da Aa.s medvirkning feilaktig har vært underslått i nyere faglitteratur. Deres samarbeid startet med leiegården Pavels gt. 6 (1929), hvor de i likhet med flere samtidige kolleger kombinerte 20-årenes klassisisme og den nye funksjonalisme. Reguleringen av Lille Frøen til 10 villaer ble påbegynt samme år. I dette område ligger Thaulows vei 17 (1929), en meget nøktern komposisjon av en horisontal og en vertikal kube. Husets kraftig profilerte gesims er en reminisens av nyklassisismen. Deres andre villaer i samme gate er individuelt utformet og rent funksjonalistiske.

Alt i studietiden var Aa. sterkt interessert i de nye arkitekturstrømningene representert ved Erich Mendelsohn, Louis Kahn, Willem Martinius Dudok og fremfor noen Le Corbusier. Men først etter Aa.s rundreise i Europa i 1930, hvor han spesielt interesserte seg for Dudok, slo den vitale og fantasifulle funksjonalismen gjennom hos Aa. med reguleringen og utbyggingen av Havna allé (1930-35). Hovedverket blant de 13 villaene er utvilsomt Axel Dammans villa,Havna allé 15. Her hadde arktitektene også muligheten til å tegne møblene og derved skape den kanskje konsekvent funksjonalistiske villa i Norge. Bygningens forskjellige funksjoner er markert ved variasjoner i materiale, form og farge rundt den kombinerte stue og spisestue. Lignende forhold gjør seg også gjeldende i deres fellesarbeid,Siloanlegget i Kristiansand (1936). Her markeres de enkelte funksjonsdelene i anlegget ved glassbetongstriper i fasaden. Begge de sistnevnte arbeider ble prisbelønnet. Blant deres øvrige villaer må Villa Riise, Hamar (1934) fremheves. Etter at kompaniskapet med Korsmo opphørte, tegnet Aa. alene og i samarbeid med Ulf Nyquist, en rekke leiegårder utover i 30-årene. De fleste av leiegårdene representerer en mer nøktern funksjonalisme, men enkelte av dem som Kruses gt. 7 B (1937) og Lille Frogner allé 10 (1939), har noen av de samme kvaliteter og trekk som villaen i Havna allé. Det siste større arbeidet Aa. utførte før han flyttet til Sveits i 1963 var Oslo yrkesskole på Sogn (1958-63) sammen med Karl Grevstad som hadde vunnet første premie i omkonkurransen 1954. .

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Sofus Aasland (1872 - 1948)
 • Kaja Amalie Iversen (1874 - 1938)

Gift med

 • 1928 med Harriet Andersen (f. 1900)

Utdannelse

 • Murerlære 3 1/2 år, svenneprøve 1918
 • arkitektpraksis hos Einar Engelstad, Kra. 1919
 • examen artium 1922
 • Technische Hochschule München, diplomeksamen1926
 • murmester 1927

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • reiser til Italia 1923
 • Tyskland, Sveits og Nederland 1922-26
 • Sthm. 1930
 • Frankrike, Tyskland, Praha og Wien 1930
 • Italia 1950
 • bosatt i Sveits fra 1963

Stillinger, medlemskap og verv

 • medlem NAL 1936-63

Priser, premier og utmerkelser

 • premie i Aftenp.s konkurranse om småhus 1930
 • Sundts premie for villakvarteret Havna allé 1933
 • Houens fonds premie for silo, Christianssands Møller 1937

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Enebolig, Tidemands gt. 46 (1926-27)
 • Leiegårdene Evald Ryghs gt. 16 (1927), Geitmyrsvn. 33 (1930), Bøgt. u.nr. (1934-35), Sigurds gt. 20 (1937), Amtmann Meinichs gt. 20 (1938) og Brinkens gt. 19 (1938)
 • Sälen Högfjällshotel, Dalarne, Sverige (1937)
 • Egen bolig med tegnekontor, Slyngvn. 1 B (nå 7) (1947)
 • Villa Gjerdrum, Slyngvn. 1 C (nå 9) (1950)
 • Kontorbygg, Kongens gt. 11 (1953)
 • Ombygging, Dagalivn. 38 (1957)
 • Oslo yrkesskole på Sogn (1958-63), 1. og 2. byggetrinn, sm.m. Karl Grevstad etter dennes 1. premie i omkonkurranse 1954
 • Sm.m. Arne Korsmo:Leiegård, Pavels gt. 6 (1929)
 • 10 villaer på Lille Frøen, for apotekerO. Nielsen, S. Rivedal, C. v.d. Lagen, Dr. ing. Bergve og Frønsvn. 14
 • 13 villaer, Havna allé 1-15
 • Villa for Arthur F. Eriksen ved Christianssands Møller, Kristiansand (1933)
 • Villa for dr. Riise, Hamar (1934)
 • Siloanlegg for Christianssands Møller (1936). Se også Arne Korsmo og Ulf Nyquist
 • Prosjekter: Odd Fellow-gården, Stortingsgt. 28 (1931), innkjøpt i konkurranse regulering Bakkehaugen, Vestre Aker (1933) og Universitetet påBlindern (1933) sm.m. A. Korsmo
 • Endret situasjonsplan Oslo yrkesskole (1959) sm.m. Karl Grevstad
 • Bokpremie regulering Aker mek. - Frognerkilen, Oslo i OAFs jub. konkurranse 1981