Faktaboks

Gutorm Persson Eftestøl
Eftestøl, Gudtorm Persson
Født
1779, Fjotland, Vest-Agder
Død
1856

E. var meget anerkjent som rosemaler og treskjærer, allerede i sin samtid, og regnes nå som den betydeligste rosemaler fra Vest-Agder. I 1791, altså som 12-åring, var han hjelpegutt for rosemaleren Tore Asbjørnsen Risøyne ved utsmykningen av Grindheim kirke, og Risøyne regnes som hans lærer. E.s arbeider kjennetegnes ved en god disponering av flaten og godt avstemte farger. De viser en avgjort kunstnerisk begavelse som under bedre kunstneriske forhold kanskje kunne ha markert seg sterkere. Risøyne og E. var skoledannende for rosemalingen i Vest-Agder og tildels i Setesdal. Flere av hans arbeider finnes på Norsk Folkemuseum, og særlig bemerkes en kiste i Holmegårds Samlinger (Mandals Bymuseum). Hans to sønner Bernt Guttormsen E. og Per Guttormsen E. i første ekteskap var begge anerkjente rosemalere, men uten å komme opp mot farens dyktighet. E. utførte dekorasjonene i Bjelland kirke (Vest-Agder) i samarbeide med rosemaleren Knud Knudsen Årstøl.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mari Kolbensdatter Håland (f. 1753)
 • Gudtormsen Per Eftestøl (1749 - 1842)

Gift med

 • Ingerid Josdatter Vordal (1783 - 1805)
 • 1810-1855 med Liv Øyusdotter Bergesli (f. 1794)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norsk Folkemuseum
 • Mandal Bymuseum

Litteratur

 • G. Midttun, Norske bygder: Vest-Agder, Bergen, 1927, bd. 2, s. 55, 92, pl. XXXXII, XXXXIV og XXXXV
 • J. Jerstad, Fjotland Sognebok, Fjotland Herad, 1949, s. 295, 520, 531 og 532
 • J. Jerstad, Fjotland, lesebok, Kvinesdals Herad, 1964, s. 99, 101, 110, 294 og 378
 • Forening til norske Fortidsmerkers Bevaring, 1941, s. 82, årbok
 • Mandal Bymuseums årbok 1967, Mandal, 1968