L. var naturalistisk landskapsmaler med sans for de romantiske og idylliske naturmotiver. De fleste bilder har motiv fra Ålesund, der han var bosatt til 1937, og fra Sunnmøre. Han malte også en rekke akvareller og flere scenedekorasjoner for ungdomshusene i distriktet samt foreningsfaner, bl.a. til Romsdalsbyernes sangerforbund. L.s arbeider er dessuten innkjøpt til skoler, kirker, foreninger og institusjoner på Sunnmøre.