K. har en solid kunstnerisk utdannelse. Blant hennes lærere var det særlig Leon Aurdal som fikk stor betydning for hennes utvikling som kunstner. Hun debuterte på Høstutstillingen allerede i 1921, og hadde sin første separatutstilling i Drammen i 1926. K. har arbeidet i mange teknikker, først og fremst med oljemaleri, men også glassmosaikk, gouache, tegning og litografi. K. har malt landskaper, portretter og figurbilder, men hennes viktigste motiv har vært interiører. Landskapsmotivene viser inntrykk fra hennes mange reiser, men det norske landskap syns å stå hennes hjerte nærmest. Interiørene er ofte norske bondestuer eller kjøkken med en enkel oppstilling av bord, stol og andre gjenstander, gjerne mot et vindu. Hun har også malt mange kirkeinteriører. Her følger hun i Harriet Backers fotspor, men gir motivene sin personlige tolkning. K. deler sin manns interesse for teater, og har malt flere skuespillerportretter. I slutten av 40-årene tilegnet hun seg gjennom kontakt med Leon Aurdal, Georg Jacobsens komposisjonssystem. Hun søkte deretter en mer bevisst konstruktiv oppbygning av billedflaten for å oppnå større sammenheng og fasthet og mer dekorativ virkning. Fargebruken kan være dels naturalistisk, dels impresjonistisk, og kan ha en tendens til å falle fra hverandre i lokalfarger. Særlig i de større bildene kan fargen virke noe tørr og tett. I sine beste arbeider når hun fine og ekte maleriske resultater, som i Kjøkkeninteriør (1955). Her er det lys, luft og romfølelse, formidlet både gjennom fargene og gjennom formenes forhold til hverandre. I landskapene brukes ofte trær til å stramme opp komposisjonen. De fungerer også som ornamentale, dekorative elementer, f.eks. Vår i Frognerparken (1957) og Klosteret i St. Paul, Provence (1952). Både i landskaper og interiører utviklet hun etter hvert en lettere og friere, mer impresjonistisk form. I gouachene, men spesielt i glassmosaikkbildene, er fargeholdningen en annen enn i maleriene. Her betones det dekorative i sterke farger. Hennes kunstneriske evner og engasjement har også gitt seg utslag i litterære arbeider, som hørespill, reisebrev til Dagbladet og en biografi om skuespillerinnen Aase Bye.