Faktaboks

Arent Christensen
Christensen, Arent Lauritz
Født
30. april 1894, Aarhus
Død
3. februar 1982, Asker

Gamle hus. Nasjonalmuseet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Pikene ved brønnen. Nasjonalmuseet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Indisk studie. Nasjonalmuseet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Eventyrland. Nasjonalmuseet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Vence, en sydfransk by. Nasjonalmuseet

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Som elev av Nordhagen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fikk C. en solid håndverksmessig utdannelse og en livsvarig interesse for grafikk som kunstnerisk uttrykksmiddel. Allerede i 1913 ble han en aktiv bidragsyter til Norsk Forening for Grafisk Kunsts årsmapper. I 1919 var han med å stifte Foreningen Norske Grafikere og deltok de følgende år på en rekke av foreningens utstillinger i inn- og utland. På en slik utstilling i London 1924 kjøpte British Museum 4 etsninger av C. (bl.a. Faraos jakt på Nilen.) To år senere ble han medlem av The Society of Graphic Art i London. Gjennom sin tilknytning til det engelske grafikermiljø kom C. til å stille ut sammen med britiske grafikere rundt om i verden.

Han flyttet i 30-årene til London for å opprettholde kontakten med miljøet. C.s motiver vekslet i tidligere år mellom hjemlige og sydlige egner Hammersborg (1921) og Vence (1922, Nasjonalgalleriet, Oslo), men snart kom motivkretsen også til å omfatte mytologiske og historiske scener fra oldtiden, Pyramidene bygges (gjengitt i The Graphic 2.7.1927 s. 9). Felles for C.s bilder er deres dekorative holdning og romantiske sinnelag. Søken etter det stemningsfulle er et viktig trekk hos C. Et nøyere studium av C.s grafiske produksjon viser en utvikling mot større forenkling av motivene forbundet med økt bruk av atmosfæriske virkemidler. Med sine klipper, forvridde trær, fosser og fjell kan han oppnå monumentale scenerier som bringer tanken hen mot det kinesiske landskapsmaleri. Særlig kommer det atmosfæriske godt frem gjennom den tekniske metode C. anvender i sine chrisgrafia. Chrisgrafia er en ny teknisk grafisk metode C. eksperimenterte med i årevis. Metoden ble lansert i 1973 og trykkene har mye tilfelles med akvatinten. I hovedsak dreier det seg om en forenkling av den grafiske prosessen. Kunstneren klarer seg uten metallplate og syrer. Alt han trenger er en respatexplate og pensler. Et spesielt fluidium som inneholder fine sandkorn strykes på platen. Valørene skapes gjennom kornenes tetthetsgrad. Ved trykking kan det, om man vil, benyttes oljefarger. Chrisgrafia har bl.a. vært sendt til British Museum for bedømmelse og godkjennelse, og museet har dels kjøpt, dels fått flere chrisgrafiaer til sin samling. Trykkene utmerker seg ved sin stofflige og myke virkning og gir store muligheter for oppløsning av form. (Fjell gjengitt i H. Flor: Norske grafikere i dag, Oslo 1979 s. 129.)

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrea Matilde Lange
 • Max Martin Christensen

Gift med

 • Hjørdis Charlotte Løhren (f. 1909)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Asker

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen og Johan Nordhagen 1911–15

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1914
 • Oslo bys stipend1934
 • Studiereiser til Frankrike og Italia i 1920
 • England 1929
 • Italia 1952

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, nestformann 1925–26
 • medlem av The Society of Graphic Art, London 1926

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • British Museum, London
 • Victoria and Albert Museum, London
 • The New York Public Library
 • Brooklyn Museum
 • Bibliothèque Nationale, Paris
 • Historical Museum, London
 • Les musées nationaux, Paris
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Asker kunstfor.
 • Asker kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Olaf den Helliges saga. Etter P. A. Munchs oversettelse av Snorre Sturlassons kongesagaer ved R.M. Falch, Oslo 1930
 • Giovanni Boccaccio: Decameronen. Oversatt av Henrik Rytter, I-IX, Oslo 1934–35
 • Juleevangeliet, Oslo 1936
 • Den store eventyrboken. Eventyr og fabler fra mange land. I utvalg ved J.R. Sverdrup, Oslo 1937
 • C. er representert i Norsk Forening for Grafisk Kunsts årsmappe i 1913, -15, -19, -21, -22, -23, -25, -28, -30, -32

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1913-1916
 • Høstutstillingen, 1919
 • Høstutstillingen, 1921
 • Høstutstillingen, 1924-1925
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Norske grafikeres utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Nordisk grafikk, Stockholm, 1924
 • Nordisk grafikk, København, 1924
 • Norske grafikeres utstilling, London, 1924
 • Norske og finske grafikere, Oslo Kunstforening, 1924
 • Boston, 1924
 • Boston, 1925
 • Norske grafikeres utstilling, Amsterdam, Rotterdam og Zürich, 1925
 • London, 1926
 • Sidney, 1926
 • New York, 1926
 • Firenze, 1927
 • Public Art Galleries, Brighton, 1927
 • London, 1927
 • The New York Public Library, 1927
 • Boston, 1927
 • Prag, 1928
 • Los Angeles, 1928
 • Cape Town, 1928
 • London, 1928
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1929
 • USA, 1930
 • Inter-skandinavisk konst, Stockholm, 1931
 • Art Institute, Detroit, 1932
 • Interskandinavisk konst, København, 1937
 • Den officielle norske kunstudst., København, 1947
 • Sort og hvitt i dag, Oslo, 1953

Separatutstillinger

 • Chra. Kunsthandel, 1915
 • Lillehammer, 1916
 • Fredrikstad, 1925
 • Hamar, 1951
 • Haugesund Kunstforening, 1959
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo
 • Kunstgall. Constance, Asker, 1978
 • Gall. 27, Oslo, 1978
 • Asker rådhus, 1979

Portretter

 • Tegnet portrett av Christian C. gjengitt i Aftenposten 28.4.1964
 • Av Øivind Sørensen gjengitt i Aftenposten 23.6.1927

Litteratur

 • Morgenbladet, 10.02.1915
 • Morgenposten, 22.09.1922
 • Aftenposten, 11.07.1924
 • The Studio, London, 1924, s. 110 (ill.)
 • The Christian Science Monitor, Boston, 17.10.1924, (ill.)
 • Aftenposten, 31.03.1925
 • Vor Tid, 12.06.1925, (ill.)
 • The Christian Science Monitor, Boston, 20.08.1925, (ill.)
 • Vries, R. De, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 09.10.1925
 • La Revue Moderne, Paris, 30.10.1926
 • The Christian Science Monitor, Boston, 19.02.1927, (ill.)
 • The Graphic, 02.07.1927, (ill.)
 • The Christian Science Monitor, Boston, 12.09.1927, (ill.)
 • Massa, A. Del, Atlas de la Gravure Modern, Firenze, 1928
 • The American Weekly, New York, 29.01.1928, (ill.)
 • Willums, O., Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 91
 • Bergen Aftenblad, 16.09.1929, (ill.)
 • Vor Tid, 11.10.1930, (ill.)
 • Fine Prints of the Year, 1931, (ill.)
 • The Detroit News, 10.04.1932
 • Elvestad, S., Giovanni Boccaccio, Norsk Ukeblad, 1934, nr. 35, s. 4–5 (ill.)
 • Sort og hvitt, Oslo, 1934, (ill.), Norske grafikeres hefte
 • Aftenposten, 26.11.1936
 • A., O., Aftenposten, 04.12.1937, (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, register s.101
 • Bonytt, 1941, nr. 3, s. 11
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 28
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 31–32
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd.1, s. 437
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 80
 • Norwegian Printmakers, Oslo, 1954, s. 14, utgitt av Norske Grafikere
 • Norsk Dameblad, 1954, nr. 12, (ill.)
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 17
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 39
 • Haugesunds avis, 05.09.1959, (ill.)
 • Haugesunds Dagblad, 05.09.1959
 • Asker og Bærums Budstikke, 31.07.1961
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 23
 • Kunst og Kultur register 1910–1967, Oslo, 1971, s. 186
 • Ytreberg, N.A., Tromsø by historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register s. 773
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62 (ill.)
 • Morgenbladet, 23.05.1972, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 24.05.1972, (ill.)
 • Aftenposten, 10.06.1972, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 132
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 28 (ill.), s. 39
 • Nouvelles de l'estampe, Paris, 1975, nr. 19, s. 44
 • Østby, L., Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 277
 • Sørensen, G., Arbeiderbladet, 11.12.1978
 • Nationen, 21.12.1978, (ill.)
 • Asker og Bærums Budstikke, 21.12.1978
 • Flor, H., Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 129 (ill.)
 • Egebakken, E.A., Asker og Bærums Budstikke, 16.11.1979

Faktaboks

Arent Christensen