Faktaboks

Reidar Magnus
Født
24. oktober 1896, Leipzig
Død
1968, København

M. vokste opp i Bergen, men flyttet med familien til Kristiania i 1915. Han ble angrepet av tuberkulose og sendt til sanatorium i Vejle i Danmark. Som rekonvalesent i Frankrike kom han dessuten i kontakt med danske kunstnere, og fra 1928 var han stort sett bosatt i Danmark. Ved den grafiske skole på kunstakademiet i København fikk M. etter hvert en sentral plass i dansk kunstliv. Han var medlem av kunstnergruppen Koloristerne. M. var naturalist til 1930-årene. Gjennom arbeidet med grafikken utviklet han et personlig fabulerende og abstraherende formspråk. Han kalte sine arbeider Mytografier og hentet motivene fra urtid og mytologi. I 1935 laget M. en mappe med motiv fra Københavns gater og kafeer (sammen med Povl Christensen, Kaj Ejstrup og S. Hjorth Nielsen). M. arbeidet nesten bare med grafikk en periode fram til 1947–48, da han igjen viste malerier. Motivene var figurkomposisjoner og oppstillinger. Både hans fargelitografier og malerier viser innflytelse fra Cobragruppens malere, som Egill Jacobsen og Asger Jorn, men M. var gjerne tyngre og dystrere i fargebruken.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hagbarth Magnus, dr. philos.
 • Johanne Knudsen

Gift med

 • Vesta Lippert, maler

Utdannelse

 • Elev av Ola Abrahamsson, Kristiania ca. 1922–23
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
 • kunstakademiet, København under Ejnar Nielsen 1926–27, Grafisk skole 1926–30

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Købkes stipend 1939
 • Opphold i Vejle, Danmark 1920-årene
 • St. Paul, Vence, Frankrike
 • Spania 1930
 • bosatt i Danmark fra 1928

Priser, premier og utmerkelser

 • Det kgl. Akademi for de skønne kunsters Eckersbergmedalje, København 1965

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Århus Museum
 • Malmö Museum
 • Ateneum, Helsinki

Illustrasjonsarbeider

 • Mappe med 12 Træsnit fra Byen 1935 (sammen med Povl Christensen, Kaj Ejstrup og S. Hjorth Nielsen)
 • Mappe med Model-Raderinger 1937

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Wils Kunsthandel, 1928
 • 1931
 • 1934
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Oslo Kunstforening, 1966
 • Minneutstilling, 1969
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1931
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1933
 • Vestlandsutstillingen, 1953
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1928
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1929
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1931
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1932
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1933
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1934
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1935
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1938
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1943
 • Kunstnernes Efteraarsudst., 1944
 • Interskandinavisk grafikk, 1931
 • Interskandinavisk grafikk, 1937
 • Charlottenborgutstillingen, 1933
 • Charlottenborgutstillingen, 1934
 • Charlottenborgutstillingen, 1939
 • Charlottenborgutstillingen, 1940
 • 1933
 • 1948
 • Nordisk Grafikkunion, 1948
 • Nordisk Grafikkunion, 1939
 • Nordisk Grafikkunion, 1938
 • Efteraarsudst., Charlottenborgutstillingen, 1939
 • Efteraarsudst., Charlottenborgutstillingen, 1941
 • Tegneudst., 1940
 • Tegneudst., 1941
 • Aksel Jørgensens elever, 1946
 • Vinterudst.
 • Vinterudst., 1948
 • 1947
 • 1948
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1948
 • Viggo Claussen, 1956
 • Viggo Claussen, 1957
 • Viggo Claussen, 1958

Litteratur

 • Gelsteds kunstner-leksikon 1900–1942, København, 1942, s. 126
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1949, bd. 2, s. 328
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 175
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 143
 • Morgenavisen, 25.03.1964, (ill.)
 • Verdens Gang, 26.08.1966
 • Morgenposten, 26.08.1966, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.09.1966
 • Dæhlin, E. O., i Aftenposten, 06.09.1966
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 09.09.1966
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 223

Faktaboks

Reidar Magnus