M. vokste opp i Bergen, men flyttet med familien til Kristiania i 1915. Han ble angrepet av tuberkulose og sendt til sanatorium i Vejle i Danmark. Som rekonvalesent i Frankrike kom han dessuten i kontakt med danske kunstnere, og fra 1928 var han stort sett bosatt i Danmark. Ved den grafiske skole på kunstakademiet i København fikk M. etter hvert en sentral plass i dansk kunstliv. Han var medlem av kunstnergruppen Koloristerne. M. var naturalist til 1930-årene. Gjennom arbeidet med grafikken utviklet han et personlig fabulerende og abstraherende formspråk. Han kalte sine arbeider Mytografier og hentet motivene fra urtid og mytologi. I 1935 laget M. en mappe med motiv fra Københavns gater og kafeer (sammen med Povl Christensen, Kaj Ejstrup og S. Hjorth Nielsen). M. arbeidet nesten bare med grafikk en periode fram til 1947–48, da han igjen viste malerier. Motivene var figurkomposisjoner og oppstillinger. Både hans fargelitografier og malerier viser innflytelse fra Cobragruppens malere, som Egill Jacobsen og Asger Jorn, men M. var gjerne tyngre og dystrere i fargebruken.