Faktaboks

Herman Anker
Anker, Johan Caspar Herman Wedel
Født
9. desember 1845, Nittedal
Død
13. mai 1895, Nordfjord

A. var først bestemt til å bli offiser, men da det var vanskelig å få stilling, utdannet han seg som arkitekt i Hannover. I løpet av studietiden ble han klar over sine kunstneriske anlegg, og drog hjem for å utdanne seg som maler. Han ble først elev av J.F. Eckersberg. Ved dennes død i 1870 reiste han til København. Etter studietiden i København drog A. i 1874 hjem til Kristiania der han virket fram til 1880. Deretter reiste han til Hans Gude i Berlin, og ble sterkt påvirket av hans kunst. Gude anså A. som en av sine spesielt begavede elever, og lot ham stille ut i sitt hus i Augustastrasse. Fra 1886 og fram til sin død var A. bosatt i Kristiania. A. spesialiserte seg som landskapsmaler. Maleriene er preget av en nitid og gjennomarbeidet form med stor vekt på detaljgjengivelse. A.s arbeidsmåte kan ofte resultere i en viss tørrhet i uttrykket.

På en studiereise i Verdalen pinsen 1893 opplevde A. den store naturkatastrofen med jordras og oversvømmelser. A. malte flere skisser og malerier herfra, og de vakte stor oppsikt. To av dem befinner seg i Trøndelag Kunstgalleri.

A. døde på en studiereise i Nordfjord i 1895.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Anker, kirkeverge (1811 - 1885)
 • Birgitte Dorothea Fürst (1814 - 1900)

Gift med

 • Caroline Marie Edevina Wedel-Jarlsberg (f. 1852)

Utdannelse

 • Håndverkskolen i Göteborg jan.-mai 1866
 • Studerte til arkitekt på polyteknisk skole i Hannover 1866–69
 • J.F. Eckersbergs Malerskole, Kristiania 1869–70
 • studerte i København 1870–74, dels på Akademiet, 1870–72, dels ved V. Kyhns Haveakademi
 • elev av Hans Gude i Berlin 1881–84

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Kort studiereise til Paris i 1894
 • reiser i Norge i 1890-årene, siste gang til Nordfjord 1895

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri (Tidligere Trondheim Kunstforening) med tre landskapsmalerier

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1885
 • Høstutst., 1886
 • Charl.borg, 1872-1874
 • Charl.borg, 1884
 • Göteborg, 1881
 • H. Gudes hus i Berlin, 1881-1884
 • Den nordiske Udst., København, 1883
 • Den nordiske Udst., København, 1888
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Anker, J.C., Familien Ankers Stamtavle, (Kristiania, 1889, s. 37
 • Folkebladet, 1896, nr. 17, s. 262
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Verker, (Kristiania, 1899, s. 124
 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd. 1, s. 529
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1923, bd. 1, s. 184, -85
 • Thorbjørnsen, S., Glemte kunstnere, K. og K., 1933, s. 49
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 139, -61
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, s. 42
 • Hauge, E.O., Valdres i norsk malerkunst, Oslo, 1967, s. 65 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 297

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Herman Anker