L.s tidligste malerier var forenklede landskapskomposisjoner, grunnet bl.a. på Georg Jacobsens teorier. Senere malte hun større romkonstruksjoner. De siste år har hun arbeidet med collager. Her tar hun bl.a. opp kvinnens manglende plass i beslutningsprosesser og aktuelle politiske emner, ofte fremstilt satirisk og med et surrealistisk preg, f.eks. Styrebordet - De steller og styrer og styrer og steller (1980) og Hurra for Salt II forhandlingene (1981). I L.s litografier er natur og miljø inspirasjonskilden, og hun legger vekt på lysets og fargenes skiftninger. Fargeholdningen er gjerne forsiktige valører av sort, grått og en farge. Hun lager ofte serier av samme motiv. L. har hatt en rekke tillitsverv innen kunstnerorganisasjoner og har hatt liten tid til egen kunstnerisk virksomhet.