L. var arkitektassistent i Berlin 1893 - 97. Han hadde egen praksis i Berlin 1904 - 18 og i Kristiania 1898 - 1904 og fra 1918. I Tyskland har L. tegnet 12 kirker, mange offentlige bygg og private villaer. Hans virksomhet i Norge er forholdsvis lite kjent. Thorsø herregård (1900) og hans prosjekt til bygning for Norges Tekniske Høyskole (1902) er tidlige eksempler på 1900-tallets klassisisme i Norge, mens hans to bygninger for Norsk Hydro, Porsgrunn med sine mansardtak har røtter i norsk arkitektur fra 2. halvdel av 1700-tallet.