Faktaboks

Olaf Lilloe
Født
13. januar 1872, Kristiania
Død
11. juni 1943, Oslo

L. var arkitektassistent i Berlin 1893 - 97. Han hadde egen praksis i Berlin 1904 - 18 og i Kristiania 1898 - 1904 og fra 1918. I Tyskland har L. tegnet 12 kirker, mange offentlige bygg og private villaer. Hans virksomhet i Norge er forholdsvis lite kjent. Thorsø herregård (1900) og hans prosjekt til bygning for Norges Tekniske Høyskole (1902) er tidlige eksempler på 1900-tallets klassisisme i Norge, mens hans to bygninger for Norsk Hydro, Porsgrunn med sine mansardtak har røtter i norsk arkitektur fra 2. halvdel av 1700-tallet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Julie Sofie Østbye (1838 - 1908)
 • Johan Arnt Martinius Lilloe, fabrikkeier (1830 - 1902)

Gift med

 • 1907 med Hildur Hvistendahl (f. 1874)

Utdannelse

 • Eksamen Kristiania tekniske skole 1890
 • Königlich Technische Hochschule, Charlottenburg, Berlin, eksamen 1893

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra 1903

Utførte arbeider

 • I Norge: Håndverkernes Sparebank, øvre Slottsgt. 11, Oslo, etter 1. premie i konkurranse 1895 og senere ominnredning (1924)
 • Hovedbygning Thorsø herregård, Torsnes ved Fredrikstad (1900)
 • Kontorbygning (1928 - 29) og administrasjonsbolig med gjestehus (ca. 1930) for Norsk Hydro, Herøya i Porsgrunn
 • Prosjekter:Bygning for Norges Tekniske Høyskole, Trondheim (1902)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 305, 306
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 574
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 274–75, 277–78 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 390
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1938
 • Coldevin, A., Norske storgårder, Oslo, 1950, bd. 1, s. 115–28 (ill.)
 • Engelstad, E.S., Storgårder i Norge, Oslo, 1963, bd. 2, s. 181–83 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 345
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1980, s. 52, 56–57 (ill.)