Faktaboks

Søren Christensen Daugaard
Død
1765, antagelig i Kongsberg

D. har muligens vært dansk, men nærmere opplysninger om hans liv, utdannelse og virke finnes ikke, før han opptrer på Kongsberg i 1759. Han treffes da som entreprenør for malerarbeidene ved den nye kirken som var under bygging. Han gav den første oversikt over malerarbeidet, og fikk også i oppdrag av Oberbergamtet å legge fram to prøver på maling av jernplatene på taket, den ene med rød jordfarge, den andre med kjønrøk. Ved sessionsmøtet den 1. april 1760 fikk D. ansvaret for alt malerarbeidet i interiøret. Han gav anbud på maling av taket innvendig, to strøk med olje og et med ferniss, for 700 rdl. Dertil fremla han en modell "med Farver og alt" for utførelse av plafondmaleriet, som var en mektig skildring av Forklarelsen på berget, omgitt av forgylt listverk og fire rokokko-muschler. For maleriet skulle han ha 200 rdl. plus 110 rdl. for å forgylle listverket rundt og for tre skårne rosetter til opphenging av lysekronene.

D. arbeidet i kirken til litt ut på våren 1761, da han ble ansatt som skoginspektør ved Sølvverket. Som entreprenør ble han avløst av Johan Diderich von Dram.

Det har hersket en del uklarhet med hensyn til hvem som har utført de forskjellige malte dekorasjonene i kirken. Det har ikke kunnet påvises sikre arbeider av D. Sannsynligvis har han som entreprenør ikke deltatt i malerarbeidet, men hatt flere svenner i virksomhet. På stilistisk grunnlag har det derimot kunnet påvises at plafondmaleriet er utført av D.s svenn, Eric Gustaf Tunmarck.

Etter at han var blitt skoginspektør fikk D. i oppdrag av Oberbergamtet å kontrollere og måle opp von Drams arbeider. Siste gang vi hører om ham, er den 8. januar 1762, da han foretok en befaring og oppmåling av det von Dram hadde gjort. Han fant det meste i orden, men ville ikke gå god for prisen på malingen på duken under galleriene, og overlot derfor til Oberbergamtet å fastsette prisen.

Litteratur

  • Beskrivende Katalog over Den Kulturhistoriske Udstilling i Kristiania 1901, s. 49, Kirkeafdeling
  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende Aarhundre, (Kristiania, 1920, reg. s. 153
  • Erdmann, D., Norsk Dekorativ Maling fra Reformasjonen til Romantikken, Oslo, 1940, s. 229 f., 304
  • Alsvik, H., Kongsberg kirke, Drammens og Oplands Turistforenings årbok 1943, Drammen, 1943, s. 25
  • Weilbach, København, 1947, bd. 1, s. 246
  • Bugge, A., Alsvik, H., Kongsberg kirke, Oslo, 1962, se reg. s. 196, (red.), Norske minnesmerker, Norges kirker
  • Throndsen, L., Buskerud, Oslo, 1977, s. 262, Bygd og by i Norge, (red.)

Faktaboks

Søren Christensen Daugaard