Familierelasjoner

Datter av

  • Thordis Håkestad
  • Reidar Eskedal

Gift med

  • Jon Arne Fonkalsrud

Bosatt (pr 1982-1986)

Bærum.

Utdannelse

Vestfold fylkes husflidskole 1964–66; praksis ved Grete Lein Langes vevstue; studier ved Norsk Folkemuseum under førstekonservator Astrid Bugge 1966–68; Manger fylkesskole, formingslinje 1968–69; Bergen kunsthåndverkskole 1969–72; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1972–73; SFLO 1979–80.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1969.

Stillinger, medlemskap og verv

E. hadde stofftrykk-kurs for AOF Oslo 1976; var assisterende lærer i stofftrykk ved Statens håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1977; Medlem av Unge Kunstneres Samfunn; Norske Kunsthåndverkere; Norsk tekstil-teknisk forb.; Norske Teko-designere.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, Christianssands Kunstforening, 1975
  • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1975