K. hadde tre års fartstid til sjøs og styrmannsskolen da han i 1973 begynte på Kunstskolen i Trondheim. Her fikk John Anton Risan stor betydning for hans uttrykksform. Hans første bilder var imidlertid påvirket av engelsk og amerikansk pop-kunst, med brokker av virkeligheten satt inn i en ny sammenheng. Arbeidene fra slutten av 1970-årene viser løse tall og bokstaver eller pastose malingklatter (Fasade I, 1978, Nasjonalgalleriet, Oslo) plassert etter et visst system, modifisert av tydelige penselstrøk eller sort kull. Lerretene var gjerne perforerte og sammensydde. Ofte delte K. billedflaten opp i mindre felter, som i Byskap (1978), hvor et direkte virkelighetsinntrykk for øvrig var utgangspunktet. En gruppe bilder fra 1980 hadde som gjennomgangsmotiv forskjellige fallos-former. K. tok også opp tendenser fra nyere nordeuropeisk billedkunst. Med små, nesten umerkelige variasjoner gjentok han samme motiv i et matematisk, rytmisk mønster, som i Stein Brød (1981), holdt i duse jordfarger. Mot slutten av 1981 hadde han en grønn periode. Bildene ble mer figurative, bl.a. ble målfotoserier av travhester overført til lerret med silketrykk og deretter malt. K. arbeider prinsipielt nonfigurativt, men benytter gjerne naturalistiske former hvis billeduttrykket krever det. Han bruker ofte collageteknikk.