K. har hentet motiver til sine landskapsmalerier fra Vestlandsbygdene, Gudbrandsdalen og Telemark.