Faktaboks

Caspar Jacobsen Helwig
Helwig, Caspar Jakobsen; Caspar Skildrer
Født
1640, Helsingør
Død
12. juni 1690, Bergen

H. utførte en rekke oppdrag i vestnorske kirker i 1670-80-årene. Han stafferte bl.a. i tiden 1675–77 altertavlen i Herøy kirke og i 1678–79 altertavlen i Sandøy kirke, begge i Møre og Romsdal. Herøy-tavlen har malerier av nattverden og korsfestelsen i storfeltene, malt på grunnlag av tresnitt av Hans Brosamer. I 1680–81 dekorerte Caspar skildrer galleribrystningen i Førde kirke med Kristus og apostlene og rammeverk i lyse fargeeffekter, rødt og blått, hvitt og grått (rester, Norsk Folkemuseum). På grunnlag av Førde-maleriene har Grevenor attribuert prekestolen fra 1674 fra Strandebarm kirke (Historisk museum, Bergen) til Caspar skildrer. Den har evangelister malt med fart og fargeglede etter kobberstikk av Jacques de Gheyn. Rammeverket er marmorert i sort, rødt, hvitt og grått. De bevarte arbeider viser at Caspar var en frodig og habil dekorasjonsmaler. Med utgangspunkt i Caspars oppdrag i Førde kirke har Grevenor regnet med at Caspar også hadde utført noen portretter fra samme periode i Førde kirke, likedan at han var mester for en stor gruppe beslektede portretter. Imidlertid gikk Grevenor dengang ut fra at Caspar skildrer var identisk med maleren Hans Casper fra Dresden som døde i Bergen 1703. Da de korrekte personalhistoriske data ble lagt fram i 1929, måtte teorien om Caspar skildrers store oeuvre oppgis. En del av de portretter som var tillagt ham viste seg å være malt etter hans død. Men som kirkemaler vil Caspar skildrer fortsatt bli stående, frisk og feiende, både i strøk og farge.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Dorothea Strale
  • Jacob Helwig

Gift med

  • 1669 med Anne Nilsdatter Rodtz (Ross, Roos)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Folkemuseum
  • Historisk museum, Bergen

Litteratur

  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 221-40
  • Finne Grønn, S. H., i Aftenposten, 23.11.1929
  • Weisener, A. M., Biografiske oplysninger om nogen bergenske kunstmalere i 1600- og 1700-tallet, Bergens historiske forenings skrifter nr. 41, Bergen, 1935, s. 134-36
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, register bd. 2, s. 259

Faktaboks

Caspar Jacobsen Helwig