N. arbeidet med forenkling i fargen og formen, særlig i landskapsbilder, sydlandske by- og landsbymotiver og i bildene fra sjø og strand. Motivene var hentet fra de mange utenlandsreiser, spesielt fra Sicilia og Danmark. N. malte også enkelte ekspressive kommentarer til aktuelle hendelser og dessuten umiddelbare lyriske naturstudier. I 1978–79 malte hun fondmaleriet Sommer i Rondanetil kommunestyresalen i Sel rådhus på Otta. N. var bosatt på Ekely i Oslo fra 1953.