D. har hatt en rekke utsmykningsoppgaver, vesentlig relieffer i tre. Hans arbeider knytter seg til tradisjonen fra norsk bondekunst. Motivene er hentet fra norske ordspråk og folkeeventyr og fra Bibelen.