Faktaboks

Johan Lie-Gjemre
Født
3. desember 1900, Stavanger
Død
11. juni 1991, Oslo

To engler med draperi. Etter Goya, 1936. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Semanta Santa, Madrid, 1935. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Venner, 1940. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Perleselgeren, 1927. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Etter avbrutte arkitekturstudier i USA og tre år på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole begynte L.-G. i 1925 som elev på Axel Revolds private malerskole og fortsatte under den samme lærer på Kunstakademiet. Revolds stil og undervisningsform virket sterkt på de unge, og L.-G. ble tydelig preget av hans formale og koloristiske ekspresjonisme. I 1926–27 var han i Paris som elev av Otte Sköld på Académie Scandinave, der han også møtte Per Krohg. I 1935–36 drog L.-G. til Spania for å studere spansk kunst. Semana Santa (1935, Nasjonalgalleriet, Oslo) viser en gruppe svart- og mantillakledte kvinner monumentalt mot bakgrunnen. Et par små innslag av rødt står i kontrast til det sorte. I Lommedalen, ved Stavern og på Sørlandet har L.-G. studert naturen under vekslende årstider. Landskapene er lett stiliserte med forenklede former. L.-G. eksperimenterer med sterke farger og bruker ofte den primære fargetreklang, rødt, blått og gult. Han har et bredt, samlende strøk og en sterk dekorativ tendens i oppbyggingen av billedflaten. Men den dristige fargebruken kan også falle uheldig ut med dårlige klangvirkninger og manglende stofflighet. Solpike (privat eie) har en kraftig og intens koloritt i sterkt rødt og gult. L.-G. arbeidet seg etter hvert mot en renere farge og en mer måteholden koloritt, samtidig som formforenklingen ble sterkere. Venner er et av hans mange hestebilder. Landskapet er lett abstrahert med to hester stilt mot hverandre og en bevegelse som knytter dem sammen. Bruk av komplementærfarger gir en fin klangvirkning. L.-G. har en stor produksjon som spenner fra moderat naturalisme til konstruktiv modernisme. Men han viser gjennomgående en dekorativ holdning i sin kunst og er alltid nær knyttet til naturen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Laura Johanne Lie
 • Racine Gjemre

Gift med

 • Solveig Kaurin Nicolaysen, maler

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Arkitekturstudier ved Carnegie Institute, Pittsburgh, USA 1920
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Theodor Ludvig Wilberg 1922–24
 • Axel Revolds malerskole 1925
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1925–26
 • Académie Scandinave, Paris under Otte Sköld 1926–27

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat for artistiske dekorasjonsmalere 1935
 • Benneches legat 1937, -38
 • Henrichsens legat 1939
 • 3 %-fondets stipend 1959
 • Studiereise til Spania 1935–36 og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1935
 • medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Den faste Jury 1937–40

Priser, premier og utmerkelser

 • Diplom Verdensutstillingen i Paris 1937

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Gävle Museum Sverige
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Bergen, Larvik, Sandnes og Ålesund kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • F. Garcia Lorca: Spanske dikt, Oslo 1946
 • S. Kaurin: Himmel, Hav, Jord, Oslo 1976

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1927
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1929
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Stavanger Kunstforening, 1935
 • Stavanger Kunstforening, 1937
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1938
 • Trondhjems Kunstforening, 1941
 • Haugesund Kunstforening, 1942
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Aalesunds Kunstforening, 1943
 • Bergens Kunstforening, 1943
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1946
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1949
 • Haugesund Kunstforening, 1948
 • Kristiansund kunstforening, 1952
 • Ålesund kunstforening, 1952
 • Stavanger kunstforening, 1952
 • Stavanger Kunstforening, 1956
 • Drammen kunstforening, 1957
 • Larvik kunstforening, 1957
 • Gall. KB, Oslo, 1957
 • Gall. Paletten, Oslo, 1959
 • Haugesund kunstforening, 1960
 • Ålesund kunstforening, 1960
 • Kunstnerringen, Oslo, 1979

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1927
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932-1933
 • Høstutstillingen, 1936-1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Høstutstillingen, 1945-1950
 • Høstutstillingen, 1953-1955
 • Høstutstillingen, 1959-1961
 • Høstutstillingen, 1964
 • Vestlandsutstillingen, 1958
 • 7 unges utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • Exhibition of Norwegian Art, London, 1928
 • Interskandinavisk grafisk kunstutstilling, Stockholm, 1931
 • Interskandinavisk grafisk kunstutstilling, Helsinki, 1931
 • Interskandinavisk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1933
 • Den norske utstilling, Riga, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1935-1936
 • Norsk kollektiv sort og hvitt utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Interskandinavisk grafisk kunst, København, 1937
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Artisti Grafici Norvegesi, Bianco e Nero, Roma, 1937
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Bergens Kunstforening, 1939
 • Sort og hvitt, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1939
 • Nordisk Grafikkunion, Grafükaa, Helsinki, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Foreningen Norske Grafikere, Norsk grafikk, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Kunst og ukunst, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1942
 • Kunst og ukunst, Bergens Kunstforening, 1943
 • Vandreutstilling, Oslo Kunstforening, 1946
 • Den Frie Udstilling, København Norske Udst., København, 1947
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1948
 • Statens kunstakademi 1909–1969, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969

Portretter

 • Selvportrett (olje) gjengitt i G. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 148

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1930, s. 64
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 204
 • Kunst og Kultur, 1937, s. 203, 205 (ill.)
 • Norvald Valand og Johan Lie Gjemre, Oslo, 1938, katalog nr. 61, Kunstnernes Hus
 • Sinding Larsen K., Norsk grafikk i det 20. århundre, Oslo, 1941, s. 73 (ill.), 75
 • Østby L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 171
 • Melhus A. C., Sundseth A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 103
 • Revold R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 190
 • , Berntsen E. (Red.), 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 37 (ill.)
 • Grimelund J. J., Flønes O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 231, 257
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 78, 86 (ill.)
 • Mæhle O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 90, 145
 • Schulerud M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 509
 • Johannesen O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 49, 143, 148
 • Schanche Hidle G., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 148–49 (ill.), 269
 • Alsvik H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 234, 262
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 12, spalte 452
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 183
 • Krohn Holm J.W., Larvik Kunstforening 100 år 1880–1980, Larvik, 1980, s. 37, 38, 40
 • Stavanger Aftenblad, 01.1927
 • Stavanger Aftenblad, 01.1934
 • Stavanger Aftenblad, 10.1935
 • Arbeiderbladet, 07.09.1938
 • Haugesunds Avis, 31.12.1942
 • Haugesunds Dagblad, 31.12.1942
 • Aftenposten, 06.01.1943
 • Moa N., i Fritt Folk, 09.01.1943, (ill.)
 • Durban A., i Morgenbladet, 12.01.1943
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 13.01.1943
 • Gleiss A., i Deutsche Zeitung in Norwegen, 13.01.1943, (ill.)
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 11.11.1946
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 13.10.1949
 • Backer Berg G., i Stavanger Aftenblad, 26.04.1956
 • Søiland L., i Stavangeren, 09.03.1956
 • Michelet J. F., i Verdens Gang, 30.01.1957
 • Johnsen B. Moss, i Morgenposten, 30.01.1957
 • Mæhle O., i Dagbladet, 31.01.1957
 • Alsvik H., i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 08.11.1957
 • Parmann ø., i Morgenbladet, 27.10.1959
 • Haugesund Dagblad, 12.03.1960, (ill.)

Faktaboks

Johan Lie-Gjemre