Andre opplysninger

  • Borgerskap som maler i Christiania 1762. Har ikke etterlatt seg kjente arbeider.

Litteratur

  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 107