M. var bosatt i Kristiania. Hans arbeider var for det meste utført i tre og gjennomgående av dekorativ karakter. Han laget også portrettbyster og frittstående skulpturer i tre. Borgund kirke ved Ålesund og Ålesund kirke har altertavler med figur- og relieffarbeider av M.