R. var bosatt flere år i Bergen, før han i 1961 flyttet til Ekely i Oslo. Han arbeidet noen år som reklametegner, men begynte allerede i 30-årene å lage tresnitt, først i farger, senere i sort/hvitt. R.s grafiske motiver er stort sett mennesker og dyr i nærmiljø og landskapsinntrykk fra Hardanger, Sørlandet og Østlandet. Mer samfunnsengasjerte temaer har vært enkelttilfeller i hans produksjon. Formspråket er figurativt, ofte naturalistisk, men i enkelte arbeider med til dels sterke forenklinger. Uttrykket varierer fra sterke kontraster mellom de mørke og lyse partier i billedflaten, til finere strektegning med mer nyanserte valørvirkninger. Av og til brukes også en blanding av begge uttrykksformer. Fra slutten av 60-årene tilførte han enkelte blad en fargetone, og etter hvert har han arbeidet mer med fargetresnitt, både i sterke glødende farger og en mer neddempet koloritt. R.s tresnitt er presist skåret i pæretre. For å oppnå ytterligere presisjon har han fra 1960 også laget en del kobberstikk. R. har markert seg sterkest som grafiker, men har fra 1960 også arbeidet med malerier. De tidligste bilder var preget av en streng konstruktiv form som han i de senere år har frigjort seg fra. Koloritten, som først var neddempet, fikk etter hvert en sterkere egenverdi og har utviklet seg i retning av renere og kraftigere fargeklanger. Han har malt figurbilder og portretter, men hovedmotivene de siste årene har vært landskaper og trær, med interessen samlet om gjengivelsen av lys- og fargeopplevelser i naturen. R. maler også landskapsstudier i akvarell, har dessuten illustrert diktsamlinger, bl.a. av Hans Henrik Holm, og laget skulpturarbeider i tre, marmor og kleberstein.