L. var virksom ved midten av 1800-tallet i Christiania hvor han oppførte flere leie- og forretningsgårder i senklassisistisk stil i øvre delen av Karl Johans gate og Akersgata. Bygningene har få og lavprofilerte skillebånd mellom etasjene og vinduer er uten innramming. Dette gir fasadene et tørt preg. Det var flere byggmestre, entreprenører, murmestre og arkitekter i Lenschowfamilien som virket samtidig, slik at det er vanskelig å vite hvilken bygning som skal tilskrives hvem. Et eksempel på dette er Parkveien 37 Oslo som i 1871 ble byggemeldt for A. Lenschow og H. H. Lenschow, av O. Lenschow "paa vor Grund". Frydenlunds Bryggeri i Pilestredet ble i 1859 oppført etter plan og tegninger av en murmester Lenschow som allerede da hadde oppført 6 bryggerier her i landet og dessuten levert tegninger til et stort bryggeri i København. Mye taler for at det var Harald H. L. Frydenlunds Bryggeri er oppført i tegl i 2 - 5 etasjer. Fasaden mot Pilestredet har fått en monumental utforming og måler ca. 85 m. Det var ved oppførelsen det største bryggeri i Norge.