N. hadde sannsynligvis tilegnet seg sine ferdigheter som maler i København. Hun flyttet med sin mann til Kristiania, antagelig i 1860. Hun har utført små romantiske landskaps- og genrebilder. Det er ikke kjent om hun stilte ut offentlig.