Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutstillingen, 1909
  • Høstutstillingen, 1911-1913
  • De unges utstilling, Oslo Kunstforening, 1911
  • Blomqvists Kunsthandel, 1913
  • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, 1914

Litteratur

  • Jappe Nilssen, i Dagbladet, 24.02.1913

Arkivalia

  • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Herman Berg