Faktaboks

Jan Harr
Født
18. mai 1945, Harstad

H. utdannet seg først som keramiker på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og utstilte keramiske arbeider på Festspillene i Nord-Norge 1967. Samme år debuterte han som maler i Unge Kunstneres Samfunn. Hans nord-norske landskaper vakte tidlig oppmerksomhet, og han stod snart sentralt blant de unge nyromantikere som omkring 1970, med utgangspunkt i 1890-årenes stemningskunst, søkte uttrykk for en ny lyrisk naturopplevelse. I sine små oljebilder og akvareller stiller han gjerne blomster i lysende farger som en storformet, omhyggelig detaljert forgrunn mot en lett sløret, disig bakgrunn med fjerne utsyn eller ruvende fjell, mens mellomgrunnen bare er lett antydet. Drømmende skogstemninger og sarte skyformasjoner inngår også i hans billedrepertoar. Bildene har betegnende titler som Blånende bakker og Gyllen natt (1979). En temautstilling, Mellom blomster og fjell (1979), var bygd opp på to motiver, geitrams og fjellet Støvla i Lofoten. En del av denne utstillingen var illustrasjoner i scraperboard-teknikk til Börje Ekströms dikt, Sommardygn (utgitt 1977). H.s tidlige stofftette, fint utpenslede malerier med presist avveide fargekvantiteter, f.eks. Stille natt (1971, Nasjonalgalleriet, Oslo), har i senere år veket plassen for rendyrkede, malerisk mer substansløse stemninger. Han har også arbeidet som designer og scenograf.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Randi Heitmann
 • Karl Harr

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, keramikklinjen 1966–70
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie 1970–73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reusch' legat 1974
 • Besøkte første gang Italia i 1968, senere reiser i alle vesteuropeiske land, Hellas og Ungarn

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Porsgrunn Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • B. Ekström: Sommardygn, 1977

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1970
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1975-1977
 • Høstutstillingen, Oslo, 1979
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1967
 • Romantikk, figurativ kunst fra 1960-årene, Oslo Kunstforening, 1970
 • Ung norsk kunst, Odense, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn jub. utst., 1971
 • En ny nordisk romantik, Lunds Konsthall, 1975
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Ungt norsk uttrykk, Gall. F 15, Moss, 1976
 • 9 med tegninger, Gall. Dobloug, Oslo, 1977
 • Gall. Era, Karlstad, 1978
 • Romantik - realisme, Oslo Kunstforening, 1978

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1967
 • Porsgrunn Kunstforening, 1970
 • Gall. 27, Oslo, 1972
 • Gal. Alexander, Berlin, 1972
 • Intimgall. Bergens Kunstforening, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1974
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1975
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1977
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1979
 • Gall. Dobloug, Oslo, 1981
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1976
 • Gall. Buttekvern, Brumunddal, 1980
 • Gall. Tanum, 1976
 • Gall. Era, Karlstad, 1978
 • Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 1977
 • Kristiansund Kunstforening, 1981

Portretter

 • Maleri utført av Karl-Erik Harr gjengitt i F 15 Kontakt, Moss 1974, nr. 1, s. 4

Litteratur

 • Brun, H. J., i Dagbladet, 22.11.1967
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 22.11.1967
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 194
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 61, 116 (ill.), 187
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 115, 199
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 60 (ill.), 63
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 119
 • Kunsten idag, 1971, hefte 98 s. 51 (ill.)
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 29.03.1972, (ill.)
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 13.04.1972
 • Widerøe, W., i Verdens Gang, 18.12.1972
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 25.10.1973
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 19.11.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 23.11.1974
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 26.11.1974
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 03.12.1976
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 06.12.1976, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 11.12.1976, (ill.)
 • Norvin, K., i Morgenbladet, 14.12.1976, (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 256
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1977, bd. 1, s. 138–40 (ill.)
 • Gaup, A., i Verdens Gang, 24.06.1977
 • Morgenbladet, 26.11.1977
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 02.12.1977
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 08.12.1977
 • Koefoed, H., Fra en samtale med Jan Harr, Kunst, Oslo, 1979, hefte 7, s. 14–25 (13 ill.)
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 14.12.1979
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 29.12.1979, (ill.)
 • Andersen, F.Aa, i Østlendingen, 11.11.1980
 • Gulliksen, B.M., Johnsrud, E.H., Sørensen, G., Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 52, 104 (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, register
 • Mørkhagen, S., i Nationen, 12.02.1981
 • Egeland, E., i Aftenposten, 24.11.1981